114949. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nagytöménységű salétromsav előállítására híg salétromsavból

MAGYAB KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114949. SZÁM. IV/h/1. OSZTÁLY. — H. 9603. ALAPSZÁM. Eljárás nagytöménységű salétromsav előállítására híg salétromsavból. Hydro Nitro S. A. cég- Genfben és Hobler Thaddáus oki. gépészmérnök Parisban. A bej elentés napja 1935. évi augusztus hó 13-ika. Németországi elsőbbsége 1934. évi augusztus hó 13-ika. Tudvalevő, hogy az ammóniának leve­gővel történő szokásos oxidálása csupán közepes töménységű salétromsavhoz ve­zet és pedig kb. 50%-os savat kapunk, ha 5 nyomást nem alkalmazunk és 62—64%-osat nyomás alkalmazásával. A nagytömény­ségű salátromsavat az így kapott híg sa­vakból gyártották, vízelvonó szerek, főké­pen tömény kénsav felhasználásával. Elő-10 állítottak továbbá tömény salétromsavat közvetlenül is. nevezetesen a nitrogén­oxidokat nyomással vagy nyomás nélkül, aszerint, amint az ammónia oxidálását le­vegővel vagy oxigénnel végezték, folyósí-15 tották, majd a folyós nitrogénoxidokat nyomáson, célszerűen 70° körüli vagy ezt meghaladó hőmérsékleten, oxigénnel és vízzel közvetlenül salétromsavvá egyesí­tették. 20 A nyomáson történő folyósítási eljárás gazdaságosan csak nagyon olcsó áramfor­rás esetén vihető ki; az oxigénnel történő ammoniaoxidáció szintéin csak akkor gazdaságos, ha nagyon olcsó oxigén áll, 25 pl. mint hulladék-, ill. melléktermék, ren­delkezésre. Egyébként azonban, különösen pedig híg salétromsav termelésére beren­dezett gyártelep esetében, a híg savnak tö­mény savval való feldolgozására általá-30 nosságban szokásos, vagyis a kénsavval dolgozó eljárás sokkal előnyösebb, mint a felsorolt egyéb módszerek. A kénsav al­kalmazásán alapuló munkamód hátrányai tudvalevőleg töbibirányúak: a kénsav 35 denitrálása és újrakoncentrálása jelentős meleget igényel, a kénsav-fogyasztás is eléggé tetemes, végül az egész üzemvitel körülményes és költséges. A találmány szerinti eljárás lehetővé teszi az ammóniaoxidáció salétromsavbe- 40 rendezésében keletkező híg salétromsav­nak töményítését, kénsav alkalmazásának elmellőzésével és fölöttébb jó gazdasági eredménnyel. Az eljárás a salétromsavnak nitrogén- 45 oxid hatására bekövetkező ismert bomlási reakcióján alapszik: NO + 2HNOs = 3 NO* + H*0. Már felmerült a javaslat, hogy az am­mónia-oxidációból eredő nitrogénoxidokat 50 NOs-dal dúsítsák olykép, hogy a nitrózus gázokat, még mielőtt az NO tovább oxidá­lódnék NOs-dá, salétromsavval hozták el­lenáramú érintkezésbe. A gázoknak NOa­dal való bizonyos mértékű dúsítását ily 55 módon elérték ugyan, azonban, és pedig főkép az iners nitrogén sokszoros fölöslege miatt, megközelítőleg sem arra elegendő mértékben, hogy NOa-ból tömény salét­romsavat állíthassanak elő. 60 Az új eljárás szerint a vizes salétrom­savban foglalt egész HNOa-mennyiséget NO-tartalmú gázokkal bontjuk meg, mi­mellett az erre szükséges NO-t a NOa-nak magas hőmérsékleten történő hasításával 65 állítjuk elő: NO2-* NO + i/2 O2. A fentebb ismertetett bontási reakció szerint ahhoz, hogy három molekula NOs-t kapjunk, elegendő, ha a HNOs-ra egy molekula NO-t engedünk behatni. 70 Az eljárást célszerűen körfolyamban visszük ki; a körfolyam egyik helyén

Next

/
Thumbnails
Contents