114929. lajstromszámú szabadalom • Sodronyágybetét

MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114929. SZÁM. XVI/f. (XIV/c.) OSZTÁLY. — G. 7966. ALAPSZÁM. Sodronyágybetét. Greizer János vas- és rézbutorkészítő lakatos és Greizer József bádogos és szerelő Budapest. A bejelentés napja 1935. évi junius hó 18-ika. Az eddig használt sodronyágybetéteknél a sodrony két vége két-két egymásra he­lyezett és egymáshoz szegecselt vagy ösz­szesajtolt tartóléc közé van befogva. Ez 5 ágybetéteknek az a hátrányuk, hogy a sodronyvéget közrefogó tartólécek közé a férgek könnyen behatolnak és minthogy a szűk réshez nehéz hozzáférni, oninan a férgeket nem tudják kipusztítani. E hát-10 rány kiküszöbölődik a találmány szerinti ágybetétnél, minthogy ennél a sodrony­végnek és a tartólécnek találkozásánál semmiféle rés sincs. A csatolt rajzon a találmány példaké-15 pen felvett kiviteli alakjáhan van feltün­tetve és pedig az 1. ábra a sodrony ágy be tét egy részének felülnézete, a 2. ábra a sodronynak és a sodronyvéget 20 befogó tartólécmek felülnézete, a 3. ábra a 2. ábra A—B vonala mentén vett metszet, a 4. ábra pedig a sodronyvéget befogó tar­tóléc egy másik kiviteli alakjának kereszt-25 metszete. A találmány lényege az, hogy a sodrony­felület két végén alkalmazott keresztirányú tartólécet a sodronyfelület szélére, illetve a sodronyszálak végeit összefogó kereszt-30 irányú huzalra ráöntött léc alkotja. A rajzon (a) jelöli a sodronyfelületet. Ennek két végén egy-egy keresztirányban haladó (b) huzal van, melyre a sodrony­szálak végei rá vannak erősítve. A (b) 35 huzalra, illetve a sodronyfelületnek két, keresztirányú szélére, egy-egy (c) tartóléc van ráöntve, mely a (b) huzalt, illetve a sodronyfelület szélét minden oldalról kö­rülveszi. Ezeket a (c) tartóléoeket (d) ken­gyelek oldhatóan hozzákapcsolják az (f) 40 sodronykeret (g) keresztrúdjaihoz. Az öntött (c) lécek tehát a sodronyfelü­let két keresztszélét csupán csak befogják, magát a terhet azonban a (g) keretrudak hordják, melyekre a (d) kengyelek segé- 45 lyével a (c) lécek fel vannak függesztve. Minthogy a (c) lécek a sodronyszélre rá vannak öntve, e lécekben semmiféle rés, mely a férgeknek búvóhelyet adna, nincs. 50 A 4. ábra szerinti kiviteli alaknál a sod­ronyfelület két végen U-alakú keresztmet­szetű, keresztirányú (h) tartóléc van és ennek belsejében helyezkedik el a sod­ronyszálak végeit összefogó (b) huzal és 55 ugyancsak ennek belsejébe vam beöntve a sodronyfelület szélét, illetve a (b) hu­zalt minden oldalról körülvevő (c) léc. Ügy a (c) léceknek anyaga, mint e lé­ceknek a (g.) keretrudakra való fölerő- 60 sítési módja tetszésszerinti lehet anélkül, hogy ez a találmány lényegét érintené. Szabadalmi igények: 1. Sodronyágybetét azzal jellemezve, hogy 65 a sodronyfelület két végén alkalmazott keresztirányú tartólécet a sodronyfelü­let szélére, illetve a sodronyszálak vé­geit összefogó keresztirányú huzalra rá­öntött, azt minden oldalról körülvevő 70 léc alkotja. 2. Az 1. igényben védett sodronyágybetét

Next

/
Thumbnails
Contents