114914. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vékony szalagfém és fémbádog előállítására

MAQYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114914. SZÁM. Xll/e. OSZTÁLY. — Ji. 6817. ALAPSZÁM. Eljárás vékony szalagfém- és fémbádog előállítására. Tűbe Reducingr Corporation cég: Stamford, Connecticut (U. S. A.). A bejelentés napja 1935. évi augusztus hó 14-ike. A találmány eljárás vékony szalagfém­nek és fémbádoginiajk vastag kiindulási munkadarabból egyetlen munkamenetben való előállítására. A vastag kiindulási 5 munkadarab szalag vas előállítására pl. vastag laposvas, vékony vasbádog elő­állítására pedig pl. vastag vaslemez lehet. A taláillmány szerint a vékony fémszala­got vagy fémbádogot úgy állítjuk elő, 10 hogy a munkadarabot egy munkamenetben az egyik végétől kiindulva lépésenként hidegen a kívánt vékony végső kereszt­metszetre kihengereljük. Ezt excentrikus szelvényű munkafelülettel ellátott henger-15 szerű szerszámokkal végezzük, amelyek­nek munkafelületed a munkadarabnak mindenkor megmunkálandó részén lefej­tődve végighengerlődnek, mire a munka­darab a további munkafofcozat előkészí-20 tésére előretolódik és a hengerlő testek ismét kezdeti helyzetükbe térnek. vissza. Az ily eljárás a zarándoklépéshengerlés általános csoportjába, tartozik. A talál­mány szerinti eljáráshoz különösen oly, 25 excentrikus munkalfelületű hengertesték jönnek tekintetbe, amelyek lengethetően vannak egy ide-odamozgó szánra szerelve és e száinmozgás köziben a munkadarabon lehengerlődnek. Ily eljárások csöveknek 30 viagy kerek rudaknak vastagabb munka­darabból való kihengerlésére ismeretesek (v. ö. péld. az 1,810.886. vagy Ee. 18,329. sz. amerikai szabadalmi leírást). Míg ezek­nél a hengertestek excentrikus munka-35 felületükön a munkadarab cső- vagy rud­alakjának és az elérendő végterméknek megfelelően kalibráltak, addig a vékony szalagfémnek és vékony fémbádognak az előállítására való munkafelületek simára, tehát kaliber nélkül készítendők. Ily el- 40 járással egy munkamenetben és hidegen a keresztmetszetnek 60%-on jóval túlmenő csökkentése érhető el, mimellett még a végterméknek különösen kedvező szerke­zete is adódik. A szilárdsági értékek ezzel 45 jelentősen megjavulnak. A rajzon az 1. ábra diagramot mutat, amely a mun­kadarab' k'ihenger lésénél végbemenő fo­ly'amatöt.mutatja, a 50 2.J ábra a lengő hengertestek működését tünteti fel vázlatosan, az előbb megadott különleges eljárásnál, a 3. ábra a hengertestek másféle elrende­zését mutatja; a hengertestek ebben az 55 esetben forognak, a 4. ábra a 2. ábra szerinti lengő henger­testek mozgatására való berendezés példa­képem foganatosítását láttatja oldalné­zetben, az 60 5. ábra pedig hozzátartozó előlnézet. Amint az 1. ábrán látható, a mun­karab megmunkálása úgy képzelhető el, hogy a munkadarab egyik végétől lépésenként ferde (1, 2, 3, 4, 5) rétegeket 65 munkálunk meg az excentrikus munka­felületű hiengertesttel, úgy hogy pl. a kí­vánt vékonyabb, végsőkeresztmetszetű vé­kony szalagvas folytatólagosan kerül ki a munkahengerek iaűJ61 közvetlenül. A nyíl 70 a liengerlési irányt jelzi. A munkadarabot tehát minden lépésnél bizonyos szakaszon, pontról pontra továbbhaladva, azonban mindig egészen a kívánt vékony kereszt­metszetig, redukáljuk. A munkadarab meg- 75 munkálását az 1. ábrán egyoldalúnak té-

Next

/
Thumbnails
Contents