114848. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a dihidrokodeinnek alkilezett barbitursavakkal alkotott, vízben jól oldható vegyületek előállítására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114848. SZÁM. IV/h/2. OSZTÁLY. — S. 15869. ALAPSZÁM. Eljárás a dihidrokodeinnek alkilezett barbitursavakkal alkotott vízben jól oldható vegyületei előállítására. Prof. Dr. Skita Aladár vegyész, Hannover, Dr. Ing-. Kell Fritz vegyész, Hannover, és Prof. Dr. Grün Adolf vegyész, Basel. A bejelentés napja 1935. évi április hó 13-ika. Ismeretes, hogy az alkilezett barbitur­savak, különösen a C,C dialkilbarbitur­savak, mint pl. a C,C-dietilbarbitursav, valamint a C,C-dialkil-N-alkilbarbitur-5 savak oldhatósága vízben igen csekély mértékű. Ez a körülmény megnehezíti azok beszedését és különösen a szervezet­ben való felszívódásukat. E hátrány elke­rülésére e savakat oly sókká alakították 10 át, melyek a savaknál jobban oldhatók, pl. azok nátriumsóivá és alifás aminokkal pl. dimetilaminnal, dietilaminnal, kolinnal képezett sóivá. Ez a mód sem vezetett azonban teljes sikerre. Másrészt előállítot-15 ták már dialkil-barbitursavEknak sajátos hatású bázisokkal alkotott sóit, pl. dietil­barbitursavnak kodeinnel, diallil-barbitur­savnak kodeinnel és dihidro-kodeinnel feni­letil-barbitursavnak kodeinnel, dietil-bar-20 bitursavnak sparteinnel, kininnel, stb. al­kotott sóit. Mindezek a vegyületek azon­ban vízben igen rosszul oldhatóak, legfel­jebb forró vízben oldódnak. Míg tehát az önmagában rosszul oldódó 25 dihidrokodein telítetlen alkilekkel helyet­tesített barbitursavakkal (pl. diallil-barbi­tursavval) nehezen oldható vegyületeket alkot, meglepő módon azt találtuk, hogy a telített alkilekkel (helyettesített barbitur-80 savak, akkor is, ha ezek önmagukban rosszul oldódnak (mint pl. a dietil-barbi­tursav), a rosszul oldható dihidrokodein­nel mégis igen jól oldódó sókat alkotnak. Ezt a nem várható tulajdonságot még olyan sók is mutatják, melyek nem ekvi- 85 molekuláris mennyiségű savból és bázis­ból állanak, tehát pl. savanyú és bázikus sók sav vagy bázis felesleggel. Ezt a je­lenséget talán a közömbös sók hidrotró­piájára lehet visszavezetni. 40 A dihidrokodeinnek az önmagukban rosszul oldódó alkilezett barbitursavakkal alkotott jól oldiható sói az alkatrészek sa­játos hatásait minőségileg megtartják, mennyiségileg pedig még fokozottabban 43 mutatják. Az összhatás többlethatásban mutatkozik az alkatrészek összeghatásával szemben. Ez a megállapítás áll a dietil­barbitursavnak és homologjainak, mint pl. metil-etil-barbitursavnak, metil-propil- 50 vagy metil-izopropil-barbitursavnak, stb. dihidrokodeinvegyületeire, valamint a C.C-dialkil-N-alkiilbarbitursavak, pl. C,C-dietil-N-metil-barbitursav, stb. dihidro­kodeinvegyületeire is. 55 A találmány szerinti új vegyületeket úgy állíthatjuk elő, hogy az alkatrészeket ekvimolekuláris mennyiségben vagy va­lamelyik alkatrészt feleslegben alkalmaz­va, egymással összeömlesztjük vagy pedig 60 alkalmas oldószerben, pl. alkoholban való oldatukat a szilárd vegyület kiválásáig, illetve szárazra bepároljuk. Eljuthatunk a találmány szerinti új vegyületekhez csere­bomlás útján is, pl. ha dietilbarbitursavas 65

Next

/
Thumbnails
Contents