114732. lajstromszámú szabadalom • Kilincszár

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRAS 114732. SZÁM. VlII/d OSZTÁLY. — V. 3373. ALAPSZÁM. Kilincs-zár. Virány Gida mérnök Budapest. A bejelentés napja 1935. évi április hó 24-ike. Eddigelé a főleg járművek ajtain al­kalmazott kilincs-zárakat kulccsal nyi­tották és zárták. Ezzel szemben a találmány oly kilincs-5 <zúr. melynél a zárás a kilincs elforgatá­sával történik és kulcsra csak a nyitás­nál van szűkség. A találmánnyal elért műszaki hatás a szerkezet egyszerűségében és záráskor a 10 kulcs használatának mellőzésében rejlik. A találmány kilincszár, melynél a zárba vezetett kulccsal működtetett re­kesz,tősf?ervek létesítenek kapcsolatot a kilincs és a kilincsrúd között. A talál-* 15 mány lényege az, hogy a kulcs elforga­tásával a zár nyitott állapotának meg­felelő kapcsolási helyzetbe menesztett rekesztőszervék a kilincs elforgatásaikor |kéiiyszerjá|ratúlag kerülnek vissza a 20 zat csukott állapotának megfelelő eredeti helyzetükbe. A találmány szerinti kilincs-zárnak su­gárirányú hasítékában vezetett, legalább egy rekesztőpecke. van, amelynek belső 25 vége a kulcsszak állal, külső vége pedig a kilincsben létesített kényszerpályával működik együtt. A rekesztőpecket ill, peckeket a kulosszakáll egyik, pl. az óramutató járásának irányában történő 30 forgása közben a nyitási helyzetbe tolja és az ellenkező irányban forgatott kilincs tolja vissza őket a záróhelyzetbe. A kényszerpálya célszerűen görbe vá­jat, amelynek sugara,, zárás irányában, 35 a kilincsrúd átmérőjéig fokozatosan csökken. Egy igen előnyös megoldásnál a kény­szerpálya nem közvetlenül a kilincs tör­zsébe, hanem a kilincsben elhelyezeti pajzsba van bevágva. íO Két rekesztőpecek esetében ezeket egy a kilincsrúdra merőleges síkban, egymás­hoz képest 180°-kal elforgatva helyezzük el, ahol is a peckek külső végei a kény­szerpálya legbővebb részét határoló vál- 45 lakon fekszenek fel. Emellett a rekesztő­peckek végei célszerűen íveltek vagy le­kerekítettek. A rekesztőpeckeket nyitó- ill. záróhely­zetük'ben rugóval is biztosíthatjuk, mely 50 rugó egy- vagy kétoldalt fekszik neki a pecek oldalának. A kilincset is rögzíthet­jük a nyitási és zárási helyzetben, pl. a kilincs nyakában elrendezett, horonyban fekvő lemezrugóval. 55 A rajz a találmány példaképeni kivi­teli alakját szemlélteti. Az 1. ábra a kilincs felülnézete, részben metszete. A 2. ábra a kilincs elölnézete, illetve az, 1. 60 ábra 2—2 vonala szerinti metszet. A 3. ábra rugóhatás alatt álló rekesztő pecek. A 4. ábra két rugó hatása alatt álló re­kesztőpecek. 65 A (2) bontásos (1) kilincs (1. ábra) üre­ges (3) nyakában (4) kilincsrúd forgatha­tóan foglal helyet. A kilincsriudat egyrészt a körülfutó (13) váll, másrészt a belőle kinyúló csavarmentes (5) orsóra csava- 70 rolt, a (7) zárnégyszöget hordó, belül csa­varmentes (6) hüvely rögzíti tengelyirá­nyú elmozgás ellenében. A (4) kilincs­rudat a közös síkban fekvő és egymáshoz

Next

/
Thumbnails
Contents