114714. lajstromszámú szabadalom • Éjjeli szekrénynek kiképzett kartámlák kettős ággyá alakítható pamlagokhoz

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114714. SZÁM. VIII/C. OSZTÁLY. — H. 6820. ALAPSZÁM. Éjjeli szekrénynek kiképzett kartámlák, kettős ággyá alakítható pamlagokhoz. Réti Imre asztalosmester Budapest. A bejelentés napja 1935. évi november hó 23-ika. A találmány oly kartámlára irányul, mely ággyá alakítható pamlagoknál éjsza­kára éjjeliszekrénnyé alakítható át. A kartámla — a találmány szerint — 5 kétféle kivitelben: egy és két szekrényké­vel készíthető. Az egyszekrényes megoldásnál széleseb­bik oldallapjával a pamlagihoz simuló kartámla forgathatóan van a pamlag 10 jobb- és baloldalához szerelve ós a pamlag által eltakart része éjjeliszekrénnyé van kiképezve. Éjjelre a kartámlákat 90°-os szögben elfordítjuk, miáltal a kartámla előbb még eltakart, belső és éjjeliszek-15 rénnyé kiképzett része rendeltetésének megfelelően használható. A kartámla felső része tetszésszerinti kiképzésű lehet s cél­szerűen fiókkal van ellátva vagy könyv­tartónak használható. 20 A kétszekrényes megoldásnál a kar­támla szélesebb és két különálló, egyfor­mán széles, forgathatóan egymáshoz sze­relt részre: két szekrénykére van osztva. A pamlag hátfala felé eső, belső szekrény 25 forgathatóan (csuklópánttal) van a pam­lag oldalához erősítve és a külső szek­rény a belső szekrényhez csuklós vagy eh­hez hasonló pánttal csatlakozik. Napköz­ben mindkét szekrényke, mint kartámla 30 a pamlaghoz simul, míg éjszakára a két szekrényt együtt 90°-os szögben kifordít­juk s azután a külső szekrényt a belső szekrényre, 180°-os szögiben visszahajtjuk, így aztán — tekintettel arra, hogy a két 85 szekrénykének azon a részén, ahol nap­közben a pamlaghoz simul, nincs hátlapja — a két egymáshoz fordított szekrényke egyetlen mély éjjeliszekrénnyé alakul át. A mellékelt rajzon a találmány szerinti kartámlával felszerelt pamlag három pél- 40 daképpen fölvett alakja látható éspedig: az 1. ábrán az egyszekrényes kartámlát, a pamlagra szerelve, használaton kívül elöl­nézetben látjuk; a 45 2. ábrán ugyanez, de kettős ággyá ala­kítható pamlaggal együtt van elölnézetben szemléltetve; a 3. ábra pedig a 2. ábrára vonatkoztatott felülnézet. 50 A 4., 5., 6. és 7. ábra a kétszekrényes kiviteli alakot tünteti föl s ezek közül a 4. ábra csuklópánttal a pamlagihoz sze­relt megoldást, éjjeli szekrénnyé alakítva, felülnézetben szemlélteti; az 55 5. ábra a két különálló szekrénykének egymáshoz való pántos csatlakozását ugyancsak felülnézetben mutatja ibe; a 6. ábra függőleges tengellyel a pamlag­hoz szerelt kartámlát felülnézetben állítja 60 elénk; a 7. ábrán pedig a kettős ággyá alakít­ható pamlagot, a kétszekrényes kartám­lával, nappali használatra, távlatilag látjuk. 65 A 4. és 6. ábrákon látható szaggatott vonalak a kartámla nappali helyzetét tün­tetik föl. Az egyszekrényes megoldásnál a belül éjjeliszekrénynek, kívül és felül fiókkal 70 ellátott vagy könyvtartónak kiképzett (a) kartámla, csuklópánttal, osapospánttal

Next

/
Thumbnails
Contents