114699. lajstromszámú szabadalom • Készülék lapátkerekek forgatható lapátjainak a mozgatására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 114699. SZÁM. V/d/3. (XV/c.). OSZTÁLY. — V. 3336. ALAPSZÁM. Készülék lapátkerekek forgatható lapátjainak a mozgatására. J. M. Voith cég- St. Pölten, mint J. M. Voith cég Heidenheimben (Brenz) jog-utódja. A bejelentés napja 1935. évi március hó 26-ika. Németországi elsőbbsége 1934. évi március hó 26-ika. A találmány készülék oly lapátkerekek forgatható lapátjainak a mozgatására, melyeknek lapáttengelyei a keréktengely­•lyel teljesen vagy megközelítőleg párhu-5 zamosak és célja az ilyfajta kerekek lapát­jainak a vezérléséhez szükséges készülék egyszerűsítése. Ily lapátoknak a keréktesthez képest helyes viszonylagos mozgását tudvalevő-10 leg akkor érjük el, ha azok az egyene­sek, amelyeket a lapátok forgástengelyei­ben az elképzelt lapátközópsíkra merőle­gesen húzunk, mindig egy a térben helyt-' álló pontban, — melyet a következőkben 15 vezérlési központnak nevezünk, — metszik egymást. Különféle készülékek ismerete­sek már, amelyekkel e mozgás elérhető. Ezek valóságos vagy ideális vezérlési köz­ponttal dolgoznak, mely az előbbi esetben 20 pl- a lapátokkal szilárdan összekötött csatlórudak vezetésére szolgálhat. Az eddig ismiert mechanikai vezérlőké­szülékeknek főként az a hátrányuk, hogy a valóságos vezérlési központon keresztül-25 vezetett csatlórudakat Vagy az ilyen ve­zérlési központot körülfogó kulisszákat egymás felett annyi különböző radiális síkban kell elrendezni, ahány lapát van. Ez az elrendezés a középső lapátkerékrész-30 nek nagy szerkezeti magasságát és a ve­zérlési központ nagyon kedvezőtlen igény­bevételét eredményezi, melyet a különböző csatlórudak, ill. kulisszák emeletes elren­dezése következtében mozgó (repülő) esap-35 ként vagy vezetőtestként kell kiképezni. E hátrányokat a találmány szerint úgy kerüljük el, hogy a zérus lapátemelkedés­nél központosán fekvő, de excentrikusan beállítható és a lapátkerékkel forgó rész­szel minden lapát számára, egy-egy csusz- 40 kával ellátott rúd van csuklósan össze­kötve, melynek vezetett pontja a keréken helytálló csap és amely rudakról a lapá­tok szögmozgása levezette,tik. A rajz a talániány szerinti készülék pél- 45 daképeni foganatosítási alakját mutatja és pedig az 1. ábra 6 lapátos lapátkerék vázlatos fe­lülnézete; a 2. ábra az 1. ábra szerinti kerék ke- 50 resztmetszete; a 3. áibra az 1. ábrához hasonlóan, a ve­zérlőkészülék módosított kiviteli alakjának a felülnézete; a 4. ábra a lapátmeghajtásnak a kerék- 55 testhez viszonyított mozgását feltüntető vázlatos rajz. Az (A) lapátkerék testében, a kerület közelében levő körön, a, (B) lapátok egyes (bl) csapjai, magában véve ismert módon, 60 forgathatóan ágyazottak. A kerék közepé­ben az ugyancsak ismert módon vezérlési központként kiképezett (C) középrész van elhelyezve, mely a (D) golyóscsapon for­gathatóan ágyazott. A (D) golyóscsap a 65 helytálló (E) ágyazásban ágyazott és kí­vülről kézzel vagy szabályozó,készülékek­kel úgy mozgatható, hogy az a (C) vezér­lési központot a kerék tengelyéből az arra merőleges síkban tetszőleges irányban ki- 70 mozdíthatja. A (C) vezérlési központhoz, az (F) csuklók útján, mindegyik (B) lapát

Next

/
Thumbnails
Contents