114648. lajstromszámú szabadalom • Rohamsisaktartó berendezés hátbőröndökre

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 114648. SZÁM. XIX/c. OSZTÁLY. — D. 4743. ALAPSZÁM. Rohamsisaktartó berendezés hátbőröndökre. Destner Erich gyártulajdonos Berlin es Seiffertné, szül. Bauniberg- Ruth háztartásbeli Potsdam. A bejelentés napja 1935. évi november hó 8-ika. A találmány célja az, hogy a katonák­nak menetközben a rohamsisak (acélsisak) hordását megkönnyítse. A puskacsőre akasztott rahamsisak megsérülhet, a ku-5 lacs vagy kenyértarisznya tartására való horogra akasztott rohamsisak viszont a menetelést gátolja. A bal alsókarra füg­gesztett rohamsisak tartós menetelésnél szintén igen kényelmétlen. Legelőnyösebb 10 a rohamsisakot a hátbőröndre („borjúra") erősíteni. Az ismert rohamsisaktartó be­rendezéseknek azonban az a nagy hátrá­nyuk, hogy a rohamsisakot nem tartották teljesen biztosan és így a rohamsisak a 15 hordozóját lehajláskor vagy más mozgás alkalmával többé-kevésbbé zavarta, to­vábbá úgyszólván lehetetlen volt a roham­sisakot egyedül, segítség nélkül, ezekkel az ismert tartóberendezésekkel gyorsan a 20 hátbőröndre erősíteni. E hibákat küszöböli ki a találmány szerinti berendezés, amely a hátbőrönd fedelének belső oldalára sze­relt és a fedélen keresztülhaladó felső tartóhorgokból és e horgokhoz erősített 25 kicserélhető húzórugókból, valamint e húzórugókhoz erősített, a hátbőröndfedél belső oldalának alsó részén vezetékben ve­zetett alsó tartóhorgokból áll, amely hor­gok a rohamsisakot közrefogják. 30 A rajz a találmány egy kiviteli példá­ját mutatja. Az 1. ábra a hátbőrönd fedelének nézete a rászerelt főzőedénnyel és rohamsisaktartó berendezéssel, a 35 2. ábra pedig a nyitott hátbőröndöt és a rohamsisaktartó berendezésnek a hát­bőrönd belsejében lévő részét mutatja. A főzőedény (bl, b2) tartóberendezése, a felszíjazott (b) főzőedény és a találmány szerinti rohamsisaktartó berendezés a hát- 40 bőrönd (a) fedelére van erősítve. A (c) rohamsisakot megfogó belső (dl, d2) és az alsó (fl, f2) tartóhorgok a sisak peremén túlnyúlnak (1. ábra). A felső (dl, d2) tartóhorgok, a 2. ábra szerint, a hátbőrönd 45 (a) fejdelének belső oldalán bőrbe vagy más borítóanyagba vannak bevarrvg, vagy egyéb módon odaerősítve, fejük pe­dig keresztülnyúlik a hátbőrönd fedelén és tartja a kívül lévő rohamsisakot. A 50 felső tartóhorgokhoz (el, e2) húzórugókat akasztunk, ill. erősítünk kicserélhetően. A húzórugók alsó végére akasztjuk, ill. erő­sítjük a rohamsisak alakjához alkalmaz­kodó (fl, f2) tartóhorgokat, amelyeket 55 bőrből vagy más anyagból készült (gl, g2) vezeték tart a hátbőröndfedél belső olda­lának alsó részén, és amelyeknek fejei a hát bőröndfedél alsó peremén és a roham­sisak alsó peremén túlnyúlnak. Az (el, e2) 60 húzórugókat egészen vagy részben szövet' • bői, bőrből vagy gumiból készült bevonat­tal burkolhatjuk, a burkolatot pedig, — hogy a rugók nyúlását ne akadályozzuk, — harmonikaszerűen készíthetjük. A ro- 65 hamsisaktartó berendezés hordozója mind­két kezével beakasztja a hátán a roham­sisakot az alsó (fl, f2) horgokba, azután e horgokat a sisakkal együtt addig húzza lefelé, amíg a rohamsisak peremének 70 felső része a felső (dl d2) tartóhorgokba beugrik, A találmány szerinti berendezés bizto­san és szilárdan tartja a rohamsisakot a /

Next

/
Thumbnails
Contents