114641. lajstromszámú szabadalom • Mesterséges pótrészek az emberi vagy állati test belseje számára, különösen pótrágószerszámok

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 114641. SZÁM. VlI/e. OSZTÁLY. — A. 3964. ALAPSZÁM. Mesterséges pótrészek az emberi vagy állati test belseje számára, különösen pótrágószerszámok. Austenal Laboratories Inc., New-York, mint Prangre Charles Henry kereskedő, new-yorki lakos jogutódja. A bejelentés napja 1935. évi május hó 14-ike. É. A. E. A. -beli elsőbbsége 1934. évi májas hó 14-ike. A találmány az emberi vagy állati test belseje számára való mesterséges pót­részek, különösen pótrágószerszámok (bele­értve ezek megerősítési részeit is). A ta-5 lálmlány az, hogy e tárgyak króm-kobalt­ötvözetekből vannak, amelyek 40_90% kobaltot, 6—40% krómot, 6%-nál több 30% wolframot és/vagy 10 molibdént, 0—20% nikkelt ós 0,01— 2%, legelőnyösebben 0,6%-nál kevesebb szenet tartalmaznak. Az ötvözetekhez még egyéb, az ötvözési mű-15 szakban használatos elemek, pl. szilícium, réz, mangán, alumínium, titán, vanádium, cirkon, tantál, berillium, bór és vas adalé­kait adhatjuk hozzá egyenként vagy ke­verten 6%-ig terjedő mennyiségekben. 20 Kitűnt, hogy az ez ötvözetekből készí­tett tárgyak oxidáló befolyásokkal, test­nedvek (pl. szájnedvek) és gyógyszerek támadásával, mint általában vegyi ható­anyagokkal (tejsav, ecetsav, zsírsav, só-25 sav, kénhidrogén, stb.) szemben nagyon ellentállók és az izlésidegekre nem hatnak. E tekintetben az ismert ausztenites króm­nikkel-vas-ötvözetekből készült részekkel legalábbis egyenértékűek, ezekkel szemben 30 azonban azzal tűnnek ki, hogy rugalmas­ságuk nagyobb és ennek következtében különösen oly esetekben alkalmasak, ame­lyekben szorítóerőt kell kifejteni és hogy az esetben, ha formaönttvénydarabokről 35 van szó, a találmány szerint alkalmazandó ötvözetek a formát még kis falvastagsá­goknál is a legjobban kitöltik és így a leg­kisebb és legbonyolultabb darabok is aka­dálytalanul élesen megönthetők. Az elő­nyösen alkalmazandó kis széntartalmú öt- 40 vözetek kovácsolhatok és drótokká is fel­dolgozhatók. Továbbá jól forraszthatók, csiszolhatok és keménységük következté­ben karcolódással szemben is nagyon el­lentállók. Az ötvözeteik tulajdonságai, pl. 45 azok kemiénysége, hőkezeléssel befolyásol­hatók. A találmány szerint használandó ötvö­zetek példáiként a következőket említjük meg: 50 I. 35% króm, 7,5% molibdén. 0.5% szén, maradék kobalt. II. 30% króm, 7% wolfram, 7% molibdén, 1% nikkel. 0.1% szén, maradék kobalt. Szabadalmi igény: 55 60 Mesterséges pótrészek az emberi vagy állati test belseje számára, különösen pótrágószerszámok (beleértve azok 65 megerősítő részeit is), azzal jellemezve, hogy azok króm-kobalt-ötvözetekből vannak, amelyek

Next

/
Thumbnails
Contents