114623. lajstromszámú szabadalom • Eljárás érzéstelenítő hatású anyagok viszkóz oldatainak előállítására

MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114633. SZÁM. IV/h/3. OSZTÁLY. — F. 7181. ALAPSZÁM. Eljárás érzéstelenítő hatású anyagok viszkóz oldatainak előállítására. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft cég: Frankfurt a/M A bejelentés napja 1934. évi junius hó 22-ike. Németországi elsőbbsége 1933. évi junius hó 28-ika. Intralumbál érzéstelenítés céljaira só­savas p-amino-benzoesav-dietilaminoetil­eszterneík természetes kolloidok, mint gliadin hozzáadásával készült oldatait 5 már alkalmazták. A kolloidok hozzáadá­sával a kolloidmentes oldathoz képest na­gyobb viszkozitást létesítünk. Ezzel az ér­zéstelenítő oldatnak a beteg nedveivel való túlságosan gyors keveredését igye-10 keztek elkerülni. Hogy az érzéstelenítő folyadék a nedvekben fel ne szálljon, faj­súlyának a nedvek fajsúlyához kell alkal­mazkodnia. Az ismert eljárásnak az volt a hátránya, hogy az alkalmazott termé-15 szetes kolloidok tiszta állapotban csak körülményesen állíthatók elő. Nehéz to­vábbá, különösen nagy méretű munká­nál, az említett kolloidokkal előállított oldatokat tiszta állapotban tartani. Más 2o kolloidoknak, pl. gummi arabicumnaik, polivinilalkoholnak stb. az a hátránya, hogy a viszkozitás növelésével egyidejű­leg a fajsúly is aránylag nagy mértékben növekszik és az az oldatok alkalmazható-25 ságát megakadályozza. Azt találtuk már most, hogy vízben oldható eellulózaszármazéikok kiválóan alkalmasak arra, hogy érzéstelenítő ha­tású anyagokból és szerves hidroxilezett 30 karbonsavakból származó, vízben oldható sók oldatainak viszkozitását fokozzák, anélkül, hogy a fajsúlyt meg nem enge­dett módon növelnék. Erre a célra pl. a metileellulóza és ennek oxietilezett szár-35 mazékai alkalmasak. Azt találtuk to­vábbá, hogy az eljárás nem szorítkozik érzéstelenítő hatású anyagokra; hanem általában intralumbál adagolásra alkal­mas gyógyszerek előállításánál alkalmaz­ható. Az eljárás szerint előállított olda- 40 tokhoz tetszés szerint különböző járulókos anyagot, pl. alkoholt, étert, konzerváló szereket stb. adhatunk. Érzéstelenítő anyagokként pl. a p-aminobenzoesav N-monoalkilezett vagy N-monoalkil oxialki- 45 lezett származékainak alkaminesztereit, pl. 4-butilaminobenzoesav -{i- dimetil-ami­noetilesztert, vagy 4-propilaminobenzoe­sav - y - dietilaminopropilesztert használ­hatjuk. Ilyen érzéstelenítő szereknek hid- 50 roxilezett karbonsavakkal, pl. citromsav­val, glikolsavval, tejsavval, ki na savval képezett sóit a 109.843. számú magyar sza­badalmi leírás ismerteti. Példák: 55 1. 12 g oxietilmetilcellulózát kis darab­kákra morzsolunk, 288 cm3 forró vízzel le­öntjük, jól elkavarjuk és lehűtjük. A ki­hűlésnél egyenletes oldat keletkezik. Ezután 75 g p-butilaminobenzoesavdi- 60 metilaminoetilesztert (bázis), (lásd az 582.715. számú német szabadalmi leírást), 56.5 g kinasavval 1400 cm3 vízben 50°-on cserébomlásba hozunk, az oldatot lehűt­jük és a fenti cellulózaoldat 500 cm3 -nyi 65 mennyiségével elkeverjük. Még 200 cm3 alkoholt adunk hozzá és az egészet desztil­lált vízzel 9.4 literre töltjük fel. 24 órai állás után centrifugálunk és tiszta, hasz­nálatra kész oldatot kapunk, melynek faj- 70 súlya 1.0009 és viszkozitása 2.2, ha a víz viszkozitása = 1.

Next

/
Thumbnails
Contents