114612. lajstromszámú szabadalom • Szemvédő, különösen fürdőzők részére

MAGYAB KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114612. SZÁM. XVIII/b. OSZTÁLY. — P. 8473. ALAPSZÁM. Szemvédő, különösen fürdőzők részére. Péntek Ferenc gépkocsivezető Pestszenterzsébet. A bejelentés napja 1935. évi április hó 17-ike. Ismeretesek már a főleg gépkocsiveze­tők és utasok részére készült olyan szem­védők, amelyek por, légnyomás és más külső behatások ellen védik a szemet. 5 Ezzel szemben a találmány főként für­dőzők részére alkalmas szemvédő, amely a vízben vagy víz alatt tartózkodó sze­mély szemét, vízhatlan szerkezeténél fogva, az említett helyeken gyakran sze-10 rezhető fertőzésektől biztosan megvédi. Miután pedig az említett körülmények között a szemvédő nincsen huzamosabb ideig (pl. órákig) egyfolytában a szemen, vízhatlanul záró szerkezete, illetve alakí-15 tása nem káros a szervezetre. A találmány szerinti szemvédő egyik lényeges jellemző sajátsága az, hogy a fej alakjához könnyen és pontosan idomuló, hajlékony keretben vagy kivágásos lap-20 ban átlátszó betétek vannak és a keret kerülete mentén, köröskörül, az arc dom­borulatainak megfelelően, változó széles­ségű és körvonalú, rugalmas szegély van, mely a szemvédő felerősített helyzetében 25 a homlok- és arafelületre, a szem körül, tökéletesen fel fekszik és minden ponton vízmentes tömítést biztosít. A mellékelt rajzon a találmány szerinti szemvédő példaképen ábrázolt kiviteli J0 alakja látható. Az 1. ábra a szemvédő elölnézete. A 2. ábra vízszintes középmetszet. A feltüntetett szemvédő (1) kerete, elő­nyösen, gumilapból áll. Az (1) keretben, a 55 szemnek megfelelő helyen, két (2) kivá­gás van, melyekbe vízhatlan és átlátszó anyagból, pl. celluloidból való betéteket erősítünk. A celluloid lemezeket, előnyö­sen, két azonos nagyságú (1) gumilap közé helyezzük és a lapokat azután, pl. 40 összevulkanizáljuk, amivel biztos rögzí­tést érünk el. A keret kerülete mentén az arc domborulatainak megfelelően változó szélességű, illetve kinyúlású, rugalmas (3) szegély van. A (3) szegély, előnyösen, 45 igen puha, hajlékony és nagyon rugalmas nyersgumiból készülhet, amelynek felüle­tére, szivacsszerű szerkezetét befödő, vé­kony gumiréteg vulkanizálható. Ez a puha és nagyobb, rugalmas szegély az orr 50 mellett levő arcrészen is pontosan felfek­szik a bőrfelületre és minden esetben ki­elégítő tömítést eredményez. A (3) szegély kinyúlása, valamint a (2) nyílásokba helyezett celluloidbetétek ívelt 55 alakítása útján biztosítjuk, hogy a szem, a védő alatt, nyugodtan mozgatható, a pillák nem érnek a celluloidhoz és a be­zárt levegőmennyiség védő légpárnát al­kot. Kísérletek azt mutatták, hogy a (3) 60 szegély anyagául, előnyösen, a kereske­delemben „Laticel" néven forgalomba ho­zott gumi, rávulkanizált takaróréteggel, minden követelménynek megfelel. A szemvédőt felerősítő (5) szárakon 65 egy-egy, a fülnyílást is elzáró, lágy, ru­galmas (4) bütyök van. Szabadalmi igények: 1. Szemvédő, amelynél egy darabból álló, hajlékony keretben a szemek terjedel- 70 meinek megfelelő kivágásokban, át­látszó betétek vannak, ázzál jelle­mezve, hogy a keret kerülete mentén

Next

/
Thumbnails
Contents