114586. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gumi festésére való készítmények előállítására

MAGYAK KIBÁLYI ^^^ SZABADALMI BIKÓSÍG SZABADALMI LEÍRÁS 114586. SZÁM. Xl/b. OSZTÁLY. — C. 4681. ALAPSZÁM. Eljárás gnmi festésére való készítmények előállítására. Imperial Chemical Industries Limited cég- London. A bejelentés napja 1935. évi február hó 26-ika. Nagybritániai elsőbbsége 1934. évi március hó 8-ika. Festett gumi és belőle készült tárgyak gyártásánál a gumi festése bizonyos ne­hézségeket okoz, mert a gumi, illetve a gumitárgyak festésénél nem járhatunk 5 lígy el, hogy a festőanyagot annak vízzel vagy szerves oldószerekkel készült olda­taival a festendő gumiba abszorpcióval vigyük be. Ezért a festőanyag hozzáadá­sát rendszerint a gyártási folyamatnak 10 olyan szakában végzik, melyben a festő­anyag a gumival mechanikai keverőeljá­rással elegyíthető. Mint minden más olyan festési folyamatnál, amelyben a festék bevitele fizikai hozzákeveréssel tör­lő téndk, az eredmény itt is attól függ, hogy a festőanyag milyen finom elosztású. A. festőanyagok finom eloszlatását legkönnyebben vizes emulziókkal érjük el, melyek körülbelül 80—90% vizet tartal-20 máznak, de a gumiipar víztartalmú anya­goknak a gumihoz való hozzáadását nem látja szívesen. Finoman elosztott porok a víztartalom hátrányától mentesek ugyan, de dJL 25 rányük. hogy nehezebben állíthatók elő, mint finoman elosztott pépek, továbbá a gumielegybe való bekebelezésük hosszabb hengerlést igényel, ezenfelül porképző­désre hajlamosak. 30 A találmány értelmében gumi festésére való új készítményeket úgy állítunk elő, hogy finoman elosztott festőanyag vizes szuszpenzióját olyan lágyító szerrel, mely hosszú alkilláncos vegyületet tartalmaz és 35 100 C° alatt, előnyösen körülbelül 50 C°-o-n olvad (mint amilyen pl. a kereskedelmi sztearinsav, tiszta sztearinsav, faggyú, cetilalkohol, paraffin viasz, spermaoet­viasz, méhviasz vagy karnauba viasz) és kaucsuktejjel keverjük össze, diszpergáló 40 szer hozzáadása mellett, a kapott keveré­ket megszárítjuk és ezután a megszárított anyagot a célnak megfelelő gépben hen­gereljük, avégett, hogy lemezek, tömbök vagy hasonló testek alakjában egyenletes 45 terméket kapjunk. Diszpergáló szerként pl. nátriumszulfátot, szulfiteellulózszur­kot, törökvörösolajat, nagy fokban szulfo­nált ricinusolajat, formaldehid és szulfo­nált naftalin kondenzációss termékének 50 nátriumsióját ós hasonló anyagokat hasz­nálhatunk. Az új készítmények erősen festett ter­mékek, melyek kissé rugalmasak és ép­pen annyira szívósak, hogy azokat bizo- 55 nyos óvatossággal könnyen lehessen nyúj­tani. A találmány szerint kapott termé­kek érintésre nem festenek le és azokat a gumihengeren a gumiba könnyen bele lehet keverni, amikor is a teljes színező- 60 dés foltoktól mentes, egyenletes árnyala­tokban gyorsan kifejlődik. Teljes színező­désen azt a színértéiket értjük, melyet azonos mennyiségű festőanyaggal kap­nánk, ha az finoman elosztott vizes pép 65 alakjában volna jelen. Ha a terméket, egyenletes méretű lemezelv, tömbök vagy más testek alakjában állítjuk elő, akkor a súly mértékéül az alakot vehetjük;. Az alábbiakban a találmány szerinti el- 70 járásnak néhány példáját aidjjuk. A meny­nyiségeket súlyrészekben adtuk meg. 1. Példa: 139 rész Monolité Green B (zöld) festőd anyagot vizes pép alakjában, mely 18'%:

Next

/
Thumbnails
Contents