114582. lajstromszámú szabadalom • Lőfegyvercső kiváltképpen léghűtéses géppuskacső

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BKÓSÁ8 SZABADALMI LEÍRÁS 114582. SZÁM. XlX/b. (XVI/c.) OSZTÁLY. — B. 12712. ALAPSZÁM. Lőfegyvercső, kiváltképpen léghűtéses géppuskacső. Gebr. Böhler & Co. Aktiengresellschaft cégr Berlinben. A bejelentés napja 1934. évi junius hó 1-je. Németországi elsőbbsége 1933. évi junius hó 2-ika. Olyan tárgyakhoz, mint amilyenek pl. a lövegcsövek vagy a nyomást vezető ké­szülékek, amelyeknek magas hőmérsék­leten nagy nyomást kell kibírniok és me-5 lyeknek hőellenállóknak kell lenniök, ed­dig oly ötvözeteket használták, melyek­nek alapanyaga króm-nikkel-acél vagy pedig króm-wolfrám-vanadin-acél volt. Króm-wolfrám-vanadin-aoélokból készült, 10 léghűtéses puskaosöveknél azonban, me­lyeknek egészen 800 C° hőmérsékletig terjedő hőmérsékleteket kell kibírniok, az a hátrány mutatkozott, hogy a füstgázok a fegyvercső belsejében tartós lövésnél 15 erős korróziót idéztek elő. Hogy az ellen­állóképességet ilyen befolyásokkal szem­ben növeljék, ausztenites króm-nikkel­acélokat is alkalmaztak, mélyekhez a me­legben mutatkozó szilárdság fokozására 20 ^volfrámot, illetve vanadint ötvöztek; ez­zel ugyan a füstgázok befolyásával szem­ben tökéletes ellenállóképességet értek el, azonban ezeknek az acéloknak melegben mutatkozó keménysége elégtelen, úgy 25 hogy tartós lövésnél idő előtti elhaszná­lódás lép fel. A találmány olyan lőfegyvercső, mely­nek anyaga a króm-wolfrám-vanadiin-acé­loknak melegben mutatkozó nagy szilárd-30 ságát a füstgázokozta korrodáló befolyá­sok elleni fokozott ellenállással egyesíti. Ezt olyan acélötvözet alkalmazásával ér­jük el, mely vason kívül 0.1—1.5% sze­net, 0.3—3.5% szilíciumot, 1—9% krómot és 2—8% molibdént tartalmaz, mi mellett 35 az ötvözet 4%-ig esetleg rezet is tartal­mazhat. Ehhez az acélötvözethez egy vagy több más elemet, mint nikkelt, man­gánt, wolfrámot, vanadint, titánt, alumi­íiiumot, zirkónt, urániumot vagy kobal- 40 tot is adagolhatunk, melyek egyenkénti maximális aránylagos mennyisége kb. 3%. Pl. 0.4% szenet, 1.5% szilíciumot, 2.6% krómot, 5.5% molitklónt és 1% rezet tar­talmazó acélötvözet kb. 110 kg/mm* szi- 45 lárdságra való nemesítés után melegben történt szakítási kísérletnél egyidejűleg kedvező nyúlással és kontrakcióval a kö­vetkező értékeket adta: Szakítási hő- Szilárdság mérséklet kg/mm2 50 650 C° 35 760 C° 20 Ennek az ötvözetnek melegben való ke­ménysége szintén nagy, ami az elhaszná­lódással szembeni különleges ellenállást a 55 melegben is biztosítja. Az ötvözet sajátosságái azt különösen léghűtéses gépfegyvercsövekhez teszik al­kalmassá. Szabadalmi igények: go 1. Lőfegyvercső, kiváltképpen léghűtéses géppuskacső, azzal jellemezve, hogy anyaga olyan acélötvözet, mely vason

Next

/
Thumbnails
Contents