114542. lajstromszámú szabadalom • Eljárás pasztaszerű, ill. használatára kész mázolófestékek előállítására

MAGYAR KIRÁLYT SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114542. SZÁM IV/f. OSZTÁLY. C. 4:698. ALAPSZÁM. Eljárás pasztaszerű, ill. használatrakész mázolófestékek előállítására. Planktokoll Chemische Fabrik G. m. b. H. Hamburg és Carpzow Johannes Benedict vegyész Börnseii, Hamburg mellett. A bejelentés napja 1935. évi április hó 5-ike. Iszapnak (Schlick) testfestékek (pigmen­tek) előállítására való felhasználása ma­gában véve ismert. Az ily testfestésekkel előálítható mázolatoknak azonban több-6 féle hátrányuk van; különösen tapadóké­pességük és vízállóságuk nem kielégítő. Ismeretes továbbá az iszapnak, olajokkal vagy zsírokkal keverve, fémekhez való kenőanyagpótló- vagy hasonlóként, ül. 10 vízüveggel keverve, kő- és vasépületekhez való hevonóanyagkénti felhasználása is. Ismeretes az is, hogy fémfelületeken a kor­roziót megakadályozó védőrétegnek az előállítása végett e felületeket természetes 15 nedvességű iszappal vagy az abból levá­lasztott kolloiidanyagokkal benső érintke­zésbe hozták. Az ilyfajta ismeirt javasla­toknál tehát vagy poralakú testekről vagy vizes vagy zsírszerű alapú pasztákról van 20 szó. A találmány ezzel szemben mázolófes­tékeknek pasztaszerű, ill. haszná 1 atrakész alakban való előállítása és pedig oly mó­don, hogy a sós- vagy édesvízi iszapnak 25 főként oxigénben szegény szilícium vegyü­letekből álló, vizes pasztaszerű kolloid­anyagait festékanyagokkal vagy pigmens­festékekkel és fizet taszító szerves film­képző kolloid- vagy védőanyagokkal 80 emuigáljuk és ezit követőleg a vizet, vá­kuum és meleg alkalmazásával, részlege­sen vagy teljesen eltávolítjuk. Fiilmképző kolloid- vagy védőanyagok­ként különösen alkalmasak a lenolaj, i'a-35 olaj, mákolaj, gyantaolajok, bitumenes ola-40 jok, viaszok, természetes és mesterséges gyanták, gyantalakkok, kaucsukoldatok és kaucsukdiszperziók. A víznek vákuum­mal és meleggel való részleges vagy teljes elvonása után, — amit pl. olykép érünk el, hogy a mozgásban tartandó emulziót az autoklávban a vízelvonáshoz szükséges hő­mérsékletre hevítjük, pasztaszerű mázoló­f estékeket kapunk, amelyek az előzetesen szárított, porított és széláramban rostált 45 iszapnak, illetve az ebből leválasztott kol­loidanyagoknak olajokkal vagy más szo­kásos festékkötőanyagokkal való eldörgö­lésével kapott mázolófestékektől össze­hasonlíthatatlanul nagyobb homogenitá- 50 suk és a bennük tartalmazott szilárd anya­goknak a finomabb eloszlásával térnek el és ennek következtében jobb tapadóképes­ségű ós nagyobb mérvben vízálló mázola­tokat adnak. A találmány szerint készített iszapfes­tékeknek és az ezekkel előállított mázola­toknak eme javított tulajdonságai első­sorban nyilván arra vezethetők vissza, hogy a találmány szerinti eljárásnál az iszapkolloidok aktiverői tökéletesebben ép­ségben maradnak, mint az iszapkolloidok­niak előzetes szárítása esetén, még ha azt légelzárás mellett végezzük is, merít az iszapkolloidok a szerves védőkolloidokkal 65 való emu Igái ássál hatékonyabban védetnek meg az időelőtti oxidálástól. Azonkívül e > munkamódnál a természetes iszapkolloi­dok részecskéinek nagyfokú finomsága lé­nyegében épségben marad, míg az az 70 55 60

Next

/
Thumbnails
Contents