114499. lajstromszámú szabadalom • Cipőben elhelyezhető sarokvédő

MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114499. SZÁM. I/b. OSZTÁLY. — Jj. 6879. ALAPSZÁM. Cipőben elhelyezhető sarokvédő. Lebovits Náthán órás, Budapest. A bejelentés napja 1935. évi májas hó 7-ike. E szabadalom szerinti sarokvédő előnye, hogy a harisnya sarokrészét, ahol járás közben a kopásnak leginkább ki van téve, a kopástól védi és élettartamát lényegesen 5 meghosszabbítja. A sarokvédő a cipő belső, hátsó, függé­lyes sarokfalához simuló rugalmas, sima­felületű, vékony lap. A sarokvédő a sarok alá kerülő két lapban folytatódik, mely 10 vagy a sarokvédőlapból egy darabból van, vagy más anyagú, külön hozzáragasztott lapból áll. E két félből álló alsó lap alul, a középső egymásmellé kerülő széleken kü­lön szalaggal van összeragasztva. Lehet ez 15 az alsó lap egy darabból is s ekkor külön fülekkel van a függélyes sarokvédőlaphoz ragasztva. A sima sarokvédőlap hátlapr ján laposfejű szögek lehetnek megerő­sítve, melyek a sarokvédő biztosabb elhe-20 lyezését teszik lehetővé. E szegek helyén a sarokvédőlap hátlapjára bőr-, vászon-, stb. lapokat erősíthetünk, melyeket ra­gasztóanyaggal vanunk be s így helyez­zek a cipőbe. E ragasztólapokra tárolás-25 kor bőr-, vászon-, papírlapokat ragasz­tunk, hogy a ragasztóanyag ki ne szárad­hasson. A biztosabb megerősítés céljából a sarok alá kerülő lap alsó részét is ra­gasztóanyaggal kenhetjük be s így he-80 lyezzük a cipőbe, természetesen ekkor a laposfejű szögekre s külön ragasztóla­pokra nincs szükség. A rajzon a találmány több példakép­peni kiviteli alakját láthatjuk, melyektől 35 a gyakorlatban, lényegének érintése nél­kül többféleképpen el is térhetünk. Az 1. ábra a sarokvédő elölnézete kite­rítve, a 2. ábra keresztmetszet az 1. ábra A—B vonala szerint, a 40 3. ábra a cipőben elhelyezett sarokvédő távlatilag, a 4. ábra a sarok alá kerülő két félből álló lappal bíró sarokvédő kiterített elöl­nézete az í5 5. ábra a két külön darabból való, sa­rok alá kerülő lap ragasztószalaggal, a 6. ábra sarokvédő, a cipőbe helyezhető, szalaggal összeragasztott alsó lapokkal, távlatilag, a 50 7. ábra egy darabból való sarok alsó­rész távlatilag, a 8. ábra sarokvédőlap, hátsó felén ra­gasztóanyaggal megkenve, függélyes ke­resztmetszetben. 55 A (2) félhold alakú sarokvédőlap a ci­pőbe helyezve rugalmasan a belsői, füg­gélyes sarokfelülethez feszül (3. ábra). A sarok alá kerülő (3) lapok a (2) sarok­védővel egy darabból vannak, vagy kü- 60 lön darabokból és (4) fülekkel ragasztha­tók a (2) laphoz. Az egyik ilyen (3) lapra külön szalagu (5) rész van erősítve, mely a cipőbehelyezéskor az egymás mellé ke­rülő (3) lapokkal összeragasztva, azokat 65 összefogjál (6. ábra). Az egy darabból való, sarok alá kerülő (6) lap (4) fülek­kel ragasztható a (2) sarokvédőlaphoz. A cipőben való biztosabb megerősítésre való a (2) sarokvédő hátlap járá erősített la- 70 posfejű (7) szög vagy szög helyett a ra­gasztóanyaggal megkent (8) lap. E lapo­kat tároláskor a levehető külön (9) bőr, vászon- vagy papírlapokkal vonjuk be, hogy a ragasztóanyag ki ne száradjon. 75

Next

/
Thumbnails
Contents