114470. lajstromszámú szabadalom • KOmbinált csuklópántos rögzítőszerv W. C. ülőkéhez és borítólaphoz

Megjelent 1936. évi junius hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114470. SZÁM. XXI/b. OSZTÁLY. — W. 6441. ALAPSZÁM. Kombinált csuklópántos rögzítőszerv W. C. ülőkéhez és borítólaphoz. Weitzenhoffer Bertalan vízvezetékszerelő Miskolc. A bejelentés napja 1935. évi január hó 18-ika. A klozettülőke hátsó deszkáját eddig a porcelláncsészén két csavarral rögzítet­ték. A tartósan rögzített hátsó laphoz kü­lön csuklópántokkal kellett a tulajdon-5 képpeni ülőkét és az utóbbin az ülőkét borító fedőlapot olykép megerősíteni, hogy ezek a részek felcsappanthatók legyenek. A találmány oly kombinált rögzítő­szerv, amellyel egyrészt az ülőke hátsó, 10 maradandóan rögzítendő deszkalapját a csészére erősíthetik és amely szerv más­részt a ifelcsappantható ülőke és a fedő­lap csuklópántjait is egyesíti magában. A találmány alkalmazásával anyagban 15 és szerelőmunkában lényeges megtakarí­tást érünk el, mert az ülőke tartódeszká­ját csak két, gyárilag már előre elkészí­tett furattal kell ellátni, amely furato­kon át a csuklópántokat is hordórögzítő-20 szervekkel ez a deszka leerősíthető, a mozgó alkatrészek felszerelése pedig rend­kívül egyszerűvé válik. Az említett kom­binált rögzítőszervhez, illetőleg annak csuklópántjaihoz a mozgó részeket néhány 25 facsavarral erősítjük. E munkát egyszerű voltánál fogva bárki elvégezheti. A felcsappantott ülőke és fedőlap hátsó éle a csészétől, a csuklópántok kialakí­tása folytán 7—8 cm távolságban fekszik, 30 úgy hogy a tisztítás munkája kényelme­sen végezhető. Minthogy az ülőke hátsó deszkája csak a csésze hátsó részét borítja és nem ter­jed a helyiség faláig, a gyárilag elkészí-85 tett kész ülőkét minden, a helyszínen esz­közlendő változtatás nélkül bármilyen, akár fal mellett, szabadon vagy sarokban álló csészére is azonnal fel lehet szerelni. A találmány példaképpeni kiviteli alak­ját a csatolt rajz szemlélteti és pedig az 40 1. ábrán egy klozettcsészére erősített ülőkével kapcsolatban, a csésze és ülőke részbeni hosszmetszetében. A 2. ábra a csuklópántos rögzítőszerv elöl­nézete, a 45 8. ábra oldalnézete, a csuklópánttal ösz­szefüggő alkatrészek töredékes részeivel. A rögzítőszerv (4) csavarmenetes csapja (1) poroellán vagy fayence-csésze furatán és az ülőkének a csészén megerősítendő 50 (2) deszkalapjának furatán van átdugva. A (4) csapon alul rugalmas anyagú, pl. kéregpapír, bőr stb. (5) tárcsa van, amelyre a (6) szárnyasanya van. csavarva. A (4) osap felső vége a csuklópánt (7) 55 villás csapágyába van erősítve. A a utóbbi talpfelülete a (2) deszkára fekszik és a (6) szárnyasanya meghúzásakor a (2) deszka­lapot (1) csészére szorítja. A (7) villás csapágy azonkívül a (2) deszkába csava- 60 rolt (8) csavarokkal van rögzítve (2. ábra). A (7) csapágy villájában két, (9, 12) kar van forgathatóan ágyazva, amelyek­nek lapított (10, 13) végéhez (11', 14') csa­varlyukakon átdugott (11, 14) facsavarok- 65 kai a klozett (3) ülődeszkája és a (15) fedőlapja van rögzítve. A 2. és 3. ábrából kitűnik, hogy a csuklópánt (9) és (12) két karja hosszúkás négyszögkeresztmetszetű, amely kereszt- 70 metszet hosszabb mérete a csuklópánt forgó tengelyére merőleges. A szerkezet ilymódon az adott méretek mellett arány­lag nagy szilárdságú. Minthogy a csuklópánt és a rögzítőcsa- 75 varcsap a rögzítőanyával együtt célsze-

Next

/
Thumbnails
Contents