114434. lajstromszámú szabadalom • Borotvapenge

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 114434. SZÁM. Il/b. OSZTÁLY. — H. 9398. ALAPSZÁM. Borotvapenge. Dr. Hajnóczi Károly bank bizományos Budapest. A bejelentés napja 1934. évi október hó 29-ike. Németországi elsőbbsége 1933. évi december hó 1-je. If. Az eddig forgalomban lévő borotva­pengéknek nagy hátránya, hogy kezelé­süknél és pedig a borotváló-, valamint az élesítő készülékbe tétel — vagy ezekből 5 való kivétel —, továbbá tisztogatás alkal­mával sem áll megfelelő felület rendelke­zésre, amennyiben az e célra való s a pengék éles hosszát bezáró két szélső felület: kifelé domboruló körívvel volt to kialakítva, ami azok megfogására és ke­zelésére teljesen alkalmatlan, mert egye­nesen elősegíti a pengének az ujjak közül való kicsúszását. E pengék különösen a vizes, szappanos s főleg fagyos ujjak kö­zül csaknem mindig kicsúsznak. A példaképpen idecsatolt rajznak meg­felelő módosítások a pengéken e hátrá­nyokat teljesen kiküszöbölik, mivel a pengék két éles (a, al) hosszélét összefogó 20 (e > f) szélek recésen, fogazottan, szöglete­sen, beékelve avagy azok kombinálásá­val úgy alakíttatnak ki, hogy a pengék biztos tartásban, addig maradnak az ujjak között, amíg akarjuk és nem kell 25 különösképen ügyelni arra, hogy az ujjak közül ki ne csússzanak. Az ilyen forma tehát a pengék legnyugodtabb és legbiz­tosabb kezelését teszi lehetővé, mivel azok biztosan illeszkednek ujjaink közé 80 s úgyszólván ujjainkhoz alkalmazkod­nak, simulnak. A borotvapengéknek két éles (a, al) hosszélével párhuzamos középvonalában egy, két vagy három kör- vagy ellipszis 85 alakú (b) lyuk van, a készülékben való szabályos megrögzítés s a pengék félre­csúszása elleni védekezés céljára. Ezen (b) lyukakat a közép4iossz vonalban egy hosszú lyuk is helyettesítheti. A rajzon példaképen bemutatott kivi- 40 teli alakok éles hosszélét lezáró (c, d, g, h) sarkokat összekötő tompa (e, f) szélek a penge közepe felé, vagyis befelé homo­rúinak a végből, hogy alkalmas helyet biztosítsanak a két átfogó (hüvelyk és 45 mutató stb. ujj) részére. Eddig e célra nem volt alkalmas felület, mivel a kifelé dom­boruló, ívelő szélek, az éles hosszéleket közvetlenül lezárván, az ujjak a tompa szélekről, minden közbeeső akadály, récék, 50 fogak, szögletes kiemelkedések nélkül, még különösebb óvatosság mellett is rá­csúsztak a folytatólagos éles hosszélekre s így megsérültek. A jelzett recéknek, fogaknak s ezek 55 kombinált alakjainak, az éles és tompa szélek közé ékelésével a pengék úgy a bevezetésben említett alkalmakkor, vala­mint a pengék gyári és üzleti kezelésé­nél, csomagolásánál s hajlékonyságuk, 60 rugalmasságuk megvizsgálásánál és ki­próbálásánál is a legbiztosabban és leg­nyugodtabban kezelhetők. 1 Szabadalmi igény: Borotvapenge, jellemezve az éles (a) a (1) §5 hosszoldalakat összefogó tompa (e, ,f) széleknek szögletes, recés, fogazott, be­ékelt — vagy ilyenek összesítéséből alakított (c, d, g, h) s a pengék tompa széleit átfogó ujjak részére bemé- 70 lyedő, homorú vonalával. 1 rajzlap melléklettel.

Next

/
Thumbnails
Contents