114430. lajstromszámú szabadalom • Kézelős kesztyű

MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114430. SZÁM. I/D. OSZTÁLY. — V. 3322. ALAPSZÁM. Kézelős keztyű. Viktória kötő- és szövőgyár r. t. Budapest. A bejelentés napja 1935. évi január hó 7-ike. A találmány kézelős keztyű, melynek újdonsága az, hogy kötött törzsrészével szövött áruból kiszabott kézelő van egyesítve. 5 Az eddigelé ismeretes kézelős kötött keztyűk használatban nem váltak be és ez okból nem is tudtak elterjedni. Ennek oka abban rejlik, hogy a lágy és kötött anyagból készült kézelőnek nem volt tar-10 tása, hanem csakhamar összeesett és így elvesztette díszítő jellegét. E hátrány elkerülésére a találmány szerinti keztyűnek csupán az ujjakat és a kézfejet fedő törzsrésze kötött, mely 15 kötött törzsrésszel szövött áruból kisza­bott kézelő van egyesítve, célszerűen rá­varrva. A kézelő bármely szövött áruból, cél­szerűen átlátszó anyagból készül, tetsző-20 leges színben és a kézelő anyagáéval azo­nos vagy eltérő színű díszítésekkel. A keztyű felhúzásának megkönnyítésére a sima keztyűnek ú. n. patentkötésű sze­gélye van és erre varrjuk rá a kézelőt. 25 A patentszegély egy alkotó mentén fel is hasítható és e helyen pl. gombbal csuk­ható. A rajz két példaképem megoldási ala­kot szemléltet. Az 1. ábra a találmány szerinti kézelős 30 keztyű. A 2. ábra módosított kiviteli alak részlete. (1) a géppel vagy kézzel kötött keztyű. (2) annak patentkötésű szegélye. (3) a szövött áruból, pl. transzparensből kisza- 35 bott, kifelé kúposam bővülő1 kézelő. (7) je­löli a kézelőn alkalmazott díszeket, me­lyek a szövettől eltérő színűek is lehetnek. A 2. ábra szerinti változatnál a patent­kötésű rész egy helyen felhasított. Az 40 (5) hasíték pl. (6) gombbal zárható. Mindkét ábrán (4) jelöli a varrási sze­gélyt. A tervezőnek a kézelő anyaga, alakja és díszítése tekintetében szabad keze van. 45 A találmány nincs korlátozva a kézelő rávarrására, hanem kiterjed ettől eltérő felerősítési módokra is. Szabadalmi igények: 1. Kézelős keztyű, melyet kötött törzsrész 50 és szövött áruból kiszabott, a törzsrész­szel egyesített kézelő jellemez. 2. Az 1. igényben védett keztyű kiviteli alakja, jellemezve a kötött törzsrészre rávarrott kézelővel. 55 3. Az 1. vagy 2. igényben védett keztyű kiviteli alakja, melyet az jellemez, hogy a törzsrésznek legalább a kézelő­vel szomszédos szegélye ú. n. patent­kötésű. só 4. A 3. igényben védett keztyű kiviteli alakja, jellemezve felhasított patent­kötésű szegéllyel. 1 rajzlap melléklettel.

Next

/
Thumbnails
Contents