114421. lajstromszámú szabadalom • Fűszertartó és szóró

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRŐSÁG SZABADALMI LEIRAS 114421. SZÁM. XYIII/a. OSZTÁLY. — Ji. 13142. ALAPSZÁM. 10 Fűszertartó és szóró. Bilics Endre fémeszterg-ályos Budafok. A bejelentés napja 1935. évi augusztus hó 8-ika. Az eddig ismert szórós fűszertartók megbízhatatlanok, mert pl. ha velük sózni, paprikázni stb. akarunk, ez a legtöbb eset­ben nem sikerül, mert a levegőtől átned­vesedett fűszer a szórólyukakba beragad s így ezek bedugulnak. Az eldugult szóró­lyukakat fogpiszkálóval, a nem hygie­nikus belefújással tisztítják, vagy a szóró kupakját lecsavarják és úgy szórják ki a fűszert. Ilyenkor legtöbbször nagy fű­szercsomó hull az ételre s így ez túlfűsze­reződik. E hátrányokat a találmány szerinti szóró megszűnteti, mert, ha nedves is a 15 só, paprika vagy cukor, a szóró akkor is szór, mégpedig azért, mert a szóróban egy kerék segítségével kívülről két ujjal könnyen forgatható kefeszerű szerkezet van, amely akár jobbra, akár balra for-20 gatva, megkeveri a fűszertartó egész tar­talmát s egyben a fűszert morzsolja, por­lasztja is s így a szórólyukakon könnyen áthullóvá teszi. A kefe lesúrolja, az üveg falára tapadt fűszert, s a szórólyu-25 kakat, tisztán tartja, mert a szőre a szóró­lyukakba ér. A találmány szerinti szórónál a paprika sem romlik meg, mert ennek használatá­nál az egész anyag keveredik. A szórólyukakat elzáró lyukacsos le­mez megvédi a fűszert az átnedvesedéstől és a fűszertartó véletlen feldűlése esetén a kiszóródástól és ez esetben az asztalte­rítőt is védi a piszkolódástól. A találmány szerinti fűszerszórót a mellékelt rajz szemlélteti, mely szerint az 1. ábra a fűszertartó metszetét, a 30 2. ábra az átfúrt fenék nézetét, a 3. ábra a kefeszerű szerkezetet mozgató recézett (3) kerék keresztmetszetét, a 40* 4. ábra a lapos (2) fémléc metszetét, az 5. ábra a lapos csőre szerelt kefeszerke­zet metszetét, a 6'. ábra a szórólyukakat elzáró fedőszer­kezet metszetét, a 45. 7. ábra pedig a kefe szűrőszerkezetét mozgató kerék más megoldását ábrázolja. A találmány szerinti szerkezet műkö­dése a következő: a (3) kerék van ráerő­sítve a lapos (2) fémlécre, erre a lapos (6) 50 cső van húzva. A (6) cső oldalán és végén (7, 8) kefeszerű szőrözés van, mely a szóró belső falát horzsolja, illetve a csavarme­netes (10) kupak (9) szórólyukait is érinti, vagy azokon áthatol. Ha a (3) kereket for- 55. gátjuk, akkor az egész szerkezet forgásba jön és a kefeszerkezet (5. ábra) keveri a szóró egész tartalmát, ledörzsöli és mor­zsolja a szóró belső falára tapadt és ös­szecsomósodott fűszert, tisztítja a kupak 60 (9) lyukait és egyben a fűszert átlöki, át­sepri a szórólyukakon. A (10) kupakon a (9) lyukak a lyuka­csos (11) zárólemez elmozdításával egész­ben vagy részben elzárhatók (6. ábra) és 65. így a szórás szabályozható. A 2. ábra a (12) lyukkal átfúrt szóró fenekét ábrá­zolja, melyre az (5) lábak vannak erő­sítve. A (6) lapos csövet és a kefeszerű szer- 70 kezetet mozgató recézett (3) kerék átmé* rője oly nagy is lehet, mint a szóró fene­kének átmérője és ilymódon a sószóró (5) lábai mellőzhetők (7. ábra,).

Next

/
Thumbnails
Contents