114391. lajstromszámú szabadalom • Áramfejelsztő készülék

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 114391. SZÁM. Yll/g. OSZTÁLY. — E. 4873. ALAPSZÁM. Áramfejlesztő készülék. Édes Ödön műszerész Rákospalota. A bejelentés napja 1935. éri szeptember hó 13-ika A rajzon 1. ábra oldalnézetbein tünteti el az áramfejlesztőt. (A) és (F) egy-egy rögzített állandó mágnes, amelyek négy­sarkú mágneses teret létesítenek. (C) és ő (E) tekercsek, melyek a szükséghez ké­pest vékony email huzallal vannak te­kercselve. (D) négysarkú forgórész, mely­nek egyenáramot szolgáltató tekercselése és kialakított pólusai vannak és amelynek 10 forgatása ennek folytán a (C) és (E) te­kercsekben váltakozó áramot kelt. (B) a forgórész hajtására való kerék. A II. és III. ábra a forgórészt keresztmetszetben szemlélteti a mágnesek előtt, a mágnesen 15 fekvő tekercsek elhagyásával. A forgó­részt, pl. rugószerkezettel hajtva, a forgó­rész kollektoráról egyenáramot, az (A) és (F) mágneseken lévő tekercsekből váltó­áramot kaphatunk. Ügy az egyen- és váltóáram, pl. a rádiókészülék táplálásra 20 használható. Szabadalmi igények: 1- Áramfejlesztő készülék azzal jelle­mezve, hogy állandó mágnessel egyen­áramot. fejlesztő armatúrája és az ál- 25 landó mágnesen elhelyezett, váltakozó áramot fejlesztő tekercselése van. 2. Az első igényben védett áramfejlesztő készülék foganatosítási alakja azzal jellemezve, hogy az egyenáramot fej- 30 lesztő armatúrának kialakított pólusai vannak. 1 rajzlap melléklettel. Fallas rsyniin:.-i. Kmlnncgt.

Next

/
Thumbnails
Contents