114329. lajstromszámú szabadalom • Tok, lőfegyverek számára

MAGYAR KIRÁLYI #01 SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114339. SZÁM. XlX/a. OSZTÁLY. — F. 7242. ALAPSZÁM. Tok lövőfegyverek számára. Fegyverneki Frommer Rudolf gépészmérnök, vezérigazgató Budapesten. A bejelentés napja 1934. évi szeptember hó 17-ike. A találmány tok ismétlő fegyverekhez, amely abban tér el az eddig ismertektől, hogy alulsó részén vagy a tokkal egy dia­rabban [készült, vagy pedig reá erősített 5 egy vagy két meghosszabbításia vagy nyúl­ványa van, az adogatóberendezé® és a tár­tartó elhelyezésére. Azzal, hogy az ado­gatószerkezet és a tártartó a tokkal egy darabban kiképezett vagy vele köavetle-10 nül szilárdan összekötött nyúlványban van elhelyezve, a tokhoz való viszonylagos helyzete egyszeirsimindenkoirra állandó­sítva van. A régebbi berendezéseknél, jelei­sül ott, ahol tárból adagolják a tölténye-15 ket, mint pl. a 95 é. M. fegyvernél, úgy az adogató, mint a tártartószorkezet nem a tokon, hanem a szekrényben voltak el­helyezve, tehát nem azon az alkatrészen, amelyben a závárzat működik. A fegyver 20 tokja az agyfáiban volt elrendezve, a szek­rény is az agyfához volt erősítve. Hla már most az agyfa nedvesség Vagy szárazság folytán tágult vagy összezsugorodott, ak­kor az adogatószerkezetnek a tokikhoz való 25 viszonylagos helyzete ,is megváltozhatott, így az adagolás hizonytalllanná vált, ami pedig a jelen találmány szerinti elrende­zésnél, ahol az adogatószerkezet, illetve a tártartó a tokkal egyet képez, teljesen ki 30 van zárvia. A csatolt rajzon a találmány egy cél­szerű kiviteli íalakja van feltüntetve. Az 1. ábra a tok hosszmetszete, a 2. ábra pedig külső nézete. A 3. ábra keresztmetszet az 1. ábra III—III 35-vonala szerint. Az (1) tok alsó részén a vele egydarábot képező (2) és (3) meghosszabbítás vtain ki­képezve vagy a tokra erősítve. A (2) meg­hosszabbítás (4) furatában, az (5) adogató 40 rugó hatása alatt álló (6) rúd van vezetve. Az adogató rugó révén működő (6) rúd is­mert módon a (7) esap körül forgó (8) adogató-erri el t y űre hat, melynek felső ré­szében a (9) csap körül forgó (10) adogató- 45. lemez van ágyazva, amit a (11) rugó ha­tása alatt álló (12) rugós hüvely nyom fel­felé olyképen, hogy a (10) adogaitólemez (13) meghosszabbítása a (8) adogatóemel­tyű (14) felületéhez ütközik. 50 A (16) rugó hatása alatt álló mlagában véve ismert (17) tártartó a (15) esap körül forog. A tártartó (18) bütyke a (3) meg­hosszabbítás (19) vállához ütközik, amely a tártartó kilengését határolja. 55 A találmány nincs korlátozva az ado­gatóberendezés és a tártartónaik fentleírt elrendezéséire, amennyiben vagy az ado­gatóberendezés vagy pedig a tártartó az eddig ismert módon is rendezhető el. Ter- 60»

Next

/
Thumbnails
Contents