114224. lajstromszámú szabadalom • Vasúti kerék kopást szabályozó bordákkal

MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 1 14224. SZÁM. V/h. (XX/c.) OSZTÁLY. — C. 4694. ALAPSZÁM. Vasúti kerék kopást szabályozó bordákkal. Gottfried Friedrich Adolf Corts építési tanácsos Gothenburg. A bejelentés napja 1935. évi március hó 22-ike. Németországi elsőbbsége 1934. évi március hó 27-ike. A találmány az ismert vasúti kerék, amelyik a kerékabroncs, ilíl. a kerék futó­felületének a külső részében levő hornyok képezte kopásszabályozó-bordákkal ellá-5 tott, mely bordák magassága és szélessége a nyomkarimától való távolság növekedé­sével csökken. E bordáknak az a rendelte­tése, hogy a futófelület kopását önmaguk­tól úgy szabályozzák, hogy a futófelület-10 nek eredeti szelvénye, a kopás egész tar­tama alatt, lehetőleg változatlanul épség­ben maradjon. Az ily kerekekkel végzett kísérletekből kitűnt, hogy a bordákat képező hornyok-15 nak, főként a nyomkarimához legközelebb fekvő horonynak megfelelő alakításával az eredeti futófelület-szellvény tartós ép­ségbentartásán kívül az is elérhető, hogy a nyomkarima csaknem semmitsem kopik. 20 A kerék-párt tehát ez esetben, az új kerék­párokhoz hasonlóan, csaknem egyedül a két keréknek általában gyengén kúpos futófelülete, tehát egy kettőskúp vezeti. A találmány szerint javasolt alakítás 25 lényege az, hogy a nyomkarimához legkö­zelebb levő horonynak a szélessége, mely horony a sértetlen futófelülettől lejtős ol­dallal kb. a futófelület irányában fekvő horonyfenék felé lejt, a futófelület össz-30 szélességének kb. az egynegyedrésze. A rajz a találmány két példaképeni ki­viteli alakját mutatja, az 1. és 2. ábrán, keresztmetszetben feltüntetett kerék­abroncson. 35 Az (1) kerékabroncs össz-szélessége 135 mm. A 90 mm. hosszú (2) futófelület a (3) ponttól a (4) pontig 1:20 arányban lejtő kúpköpeny, a (4) ponttól az (5). külső szé­lig pedig másik, 1:10 arányban lejtő bur­koló kúpköpeny. A (6) nyomkarimát a (7) 40 körív köti össze a (2) futófelülettel. A (4) pont és az (5) külső szél között két, (8) ós (9) kopásszabályozóborda van, ame­lyek úgy keletkeznek, hogy az eredeti, sér­tetlen (1) kerékabroncsból három körül- 45 futó (10, 11, 12) hornyot munkáltunk ki, pl. esztergálással. A (8) és (9) bordák ma­gassága és szélessége az (1) kerékabroncs (5) külső szélétől a (6) nyomkarima felé növekszik. A (8, 9) bordákat képező (10, 50 11, 12) hornyok feneke a (13) kúpköpenyen van, amelynek sugara a (4) pontnál kb. 10 mm-rel, az (5) külső szélen pedig kb. 6 mm.-rel kisebb az eredeti (2) futófelület­profilnak ugyané körzetben mért suga- 55 ránál. A (14) ponttól, amely a (15) közép'Ső gör­dülőkörtől kb. 12 mm. távolságra van az (5) külső szél felé, a (2) futófelület a ~ 45°-ú hegyes szögben lejt a (13) kúpköpenyig (16). 60 A (16) pontnak a (2) futófelületen levő ve­tülete a (14) ponttól 10 mm. távolságban van. Az így keletkezett (17) lejtős oldal végéhez a (10) horony (18) feneke csatla­kozik, mely 13 mm. szélességben, a (19) 65 pontig terjed. Innen a (18) horonyfenék, legömbölyítéssel, a (6) nyomkarimához közelebb fekvő (8) borda (20) oldalába megy át. A (10) horonynak a (2) futófelü­let össz-szélességére vonatkoztatott széles- 70 23 sége tehát-yy- vagyis a (2) futófelület össz-szélességének kb. egynegyed része. A találmány szempontjából lényeges az,

Next

/
Thumbnails
Contents