114185. lajstromszámú szabadalom • Cipőipari orrmerevítőanyag és eljárás annak feldolgozására

Megjelent 1936. évi április hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114185. SZÁM. I/b. OSZTÁLY. — H. 9607. ALAPSZÁM. Cipőipari orrmerevítőanyag és eljárás annak feldolgozására. Haupt Richárd gyáros Albersweiler (Pfalz). A bejelentés napja 1935. évi augusztus hó 17-ike. Németországi elsőbbsége 1935. évi február hó 20-ika. A találmány cipőipari orrmerevítő­anyag és eljárás annak feldolgozására. Cipők orrának és sarokrészének mere­vítésére már használatosak olyan mere­vítőanyagok, amelyek celluloid- vagy nitrocellulózoldattal bekent vagy impreg­nált szövetekből vagy nemezekből állnak. Az ilyen anyagokból készült orrmereví­tők feldolgozása rendszerint úgy történik, hogy az orrmerevítőket a bevonat vagy az impregnálóanyag lágyítása céljából néhány percig valamely oldószerbe, mint pl. acetonba, vagy metilacotátba stb. mártják, vagy ez oldószerek gőzeivel gőzölik, majd a cipőfelsőrész és a bélés közé helyezik, úgy hogy azok lágyított állapotban, a felsőrésznek a cvikkelőgépen végzett kezelésekor, azaz a sámfára vialó ráhúzásakor (Überholen) és rádolgozása­kor (Hereinwalken), a használt sámfa­alakhoz illeszkednek és a bőrrel, valamint a béléssel egyesülnek. Ezeknek az orrmerevítőknek azonban különböző jelentős hátrányaik vannak. Az első igen lényeges hátrány az, hogy ezek az orrmerevítők bemártáskor, vagy gőzö­léskor a bevonatnak vagy az impregnáló­anyagnak lágyítására sok oldószert igé­nyelnek és így sok oldószert vesznek fel, úgy hogy nagyon nedvesek és ragadósak lesznek Ha azután az ilyen lágyított orrmereví­tőt a cipőfelsőrészbe a felsőbőr és> a bélés közé helyezzük, akkor különösen színes cipőki él és lakkcipőknél, az orrmerevítő felvette oldószer a bőrön könnyen átüt, úgy hogy aaon foltok mutatkoznak. Lakk­cipőknél hólyagok és zsugorodások is könnyen felléphetnek. Az impregnálás nagyfokú ragadóssága folytán az orr­merevítő a bőrön csak rosszul tapad, úgy hogy a felsőrésznek a sámfára való rá­húzásakor elcsúszik, és ennélfogva az, orr­merevítő behelyezését meg kell ismételni; ha viszont az elcsúszást nem vették észre, akkor a kész cipő nem lesz kifogástalan, sőt esetleg selejitárút, kapnak. Ezenkívül a ragasztási hely száradása is meglehetősen hosszú ideig tart. Továbbá hátrány az is, hogy az orr­merevítőket beragasztó munkásnő az orr­merevítők ragadóssá ga folytán kezét ál­landóan bepiszkítja, es így egyáltalában nem kerülhető el, hogy a munkásnő magát a bőrt ne szennyezze be3 ami különösen akkor nagyon hátrányos, ha világos színű bőrről van szó, mert, ezek a szeny­nyeződési foltok alig távolíthatók el. Ha másrészt az orrmerevítő bemártása vagy gőzölése csak rövid ideig tart, akkor az orrmerevítő bevonatának vagy impreg­iiálásának csak a külső rétege lágyul meg, míg a belső rétegek csaknem minden be­folyástól mentesek maradnak. Ennek azonban ismét az a hátránya, hogy a ra­gasztás egyáltalában nem lesz kifogás­talan, mert ha a celluloid- vagy nitrocellti­lóz impregnálások nem lettek eléggé ned­vesek és lágyak, akkor az orrmerevítők a bőrön csak rosszul tapadnak. Hogy a bevonat vagy az impregnálás lágyításához szükséges oldószerrel takaré­koskodjanak és különösen elérjék azt, hogy etirél a műveletnél az orrmerevítő ne vegyen fel túlságosan sok oldószert, ami a fentjelzett hátrányokat előidézi, aján-

Next

/
Thumbnails
Contents