114184. lajstromszámú szabadalom • Pontjelzőkészülék kártya- és egyéb játékokhoz

2 114184. pillantással, a (c) lapocskák helyzetéből bármikor meg lehet állapítani a, játékosok elért pontszámát. Minthogy ebben a játékban még „20" és „40" bemondások is vannak, ezeknek elő­jegyzésére az (a) tábla alján az (f) csapok körül átforgatható (g) lapocskákat alkal­mazzuk, melyeknek egyik oldalára arab, másik oldalára pedig római számmal „2", illetve „4" számok vannak írva. Ha játék közben az egyik játékos pl. 20-at mond, akkor a készüléket kezelő személy az il­lető játékos (g) táblácskái közül a „2" jelűt az (f) csap körül 180°-kal átforgatja, úgy hogy az arab számmal jelölt odal kerül felülre és a játszma befejeztével e táblácskákról leolvasható, a bemondások összege. Végül a tábla felső részében a vízszin­tes (h) tengely körül 180°-kal elforgatható (i) lapocskák vannak, melyeknek egyik oldalán pontjelzés van. Ezeknek elforgatá­sával az egyes játékosok által a játékban elért pontokat lehet szemléltetővé tenni. A 2. ábra szerinti kiviteli alak oly táb­lának a felső részé* mutatja, melyet az ú. n. alsós játékhoz használunk. Ennél a táblán három párhuzamos (b) tengely van, melyek mindegyikére kilenc (c) jelző­lapocska van szerelve és ezek felülről le­felé 1, 2, 3, ....9 számmal vannak jelölve. Az egyik tengely lapocskáival az egyes, a. másikkal a tízes, a harmadikkal pedig a százas számokat állítjuk be, ha tehát a játékos pl. 125 pontot nyert, akkor az ígyik tengelyen az „1" jelű táblát, a mási­kon a „2" jelűt, a harmadikon pedig az „5" jelűt forgatja át 180°-kai. Ebben a játékban minden játékosnak külön táb­lája van és mindegyik maga állítja be a pontszámokat. Lehet a tábla alsó vagy felső részén még külön átforgatható la­pocskákat alkalmazni, melyekkel a játék állása külön jelölhető. Szabadalmi igények: 1. Pont jelzőkészülék kártya- és egyéb játékokhoz, azzal jellemezve, hogy egy táblán, vagy tartókereten 180°-kal át­forgathatóan megerősített jelzőlapocs­kákból áll, melyeknek egyik, vagy mindkét oldal cl cl játék eredményeit, jelző különböző szám- vagy egyéb jelek­kel van ellátva. 2. Az 1. alatt igényelt készülék kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a jelző­lapocskák a táblán, illetve kereten megerősített, egymással párhuzamos helyzetű tengelyekre vannak szerelve, olymódon, hogy egy-egy tengelyen több, egymásután következő, a játék szabályai szerint elérhető nyerőpontok jelöléséhez szükségelt számú lapocs­ka ül. 3. Az 1—2. alatt igényelt készülék ki­viteli alakja, azzal jellemezve, hogy a tábla, illetve tartókeret alsó vagy felső, vagy alsó és felső részében külön jelző­lapcsoport vau elrendezve, melynek lapjai ugyancsak 180°-kal átforgatha­tok és egyik, vagy mindkét oldalukon szám- vagy egyéb jellel vannak ellátva. 4. Az 1—3. alatt igényelt készülék kiviteli alakja, azzal jellemezve hogy a jelző­lapocskák egyik oldalán a számjel arab, másik oldalán pedig római szám­mal van felírva, 5. Az 1—4. alatt igényelt készülék kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy ott, ahol a jelzőlapocskák széle a tartótábla sík­jára. fekszik, a táblába üreg van be­mélyítve. 1 rajzlap melléklettel.

Next

/
Thumbnails
Contents