114175. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés nehezen párolgó tüzelőanyagoknak a robbanómotorhengerekben való elgázosítására

MA6YAB KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114175. SZÁM. Y/Ú/2; OSZTÁLY. li. 1303$. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés nehezen párolgó tüzelőanyagoknak a robbanómotorhengerben való elgázosítására. Bolyai Ferenc technikus 70%-ban, Floderer Vilmos vezér­igazgató 20°/0 -l)an és Szádváry Zoltán magánhivatalnok 10°/0 -baii mindhárman Budapesten. A bejelentés napja 1935. évi április hó 17-ike. Ausztriai elsőbbsége 1934. évi április hó 26-ika. A. találmány egyrészt nyersolajoknak, vagy más nehezen párolgó tüzelőanyag­nak a motor egyik hengerében, a motor hengereinek táplálására alkalmas állandó gázzá való átalakítására szolgáló eljárás, másrészt etme eljárás foganatosítását célzó berendezés. Ismeretes, hogy a nehéz olajok, így te­hát a nyersolaj is, — minthogy esak ma­gas hőfokon párolognak el, — közönséges robbanómotorok táplálására nem felelnek meg és amennyiben egyáltalán tekintetbe jöhetnek, csak alacsony fordulatszámú motorokban alkalmazhatók. Ismeretes továbbá, hogy a nyersolajok magas hőfokon (900 C fok fölött) disszo­ciálnak, úgyhogy állandó gázok tulajdon­ságait felvéve, többé le neon csapódnak s akár világítási célokra is felhasználhatók. A találmány alapgondolata, ihogy az eddig benzinnel táplált motorok egyik hengerébe közvetlenül a robbanás után, vagyis amikor a motorhengerben 1500--— 2000 C fok hőmérséklet és 20—25 légköri nyomás uralkodik, alkalmas tápszivattyú­val a motor működtetéséhez szükséges nyersolajmennyiséget befecskendezzük. Ez az olaj a magas hőfok következtében elpárolog s disszociálva állandó gázzá alakul és a henger kipüff ögési üteme alatt a karburátor előterébe kerül, ahonnét friss levegővel keverve, úgy a motor többi hengerébe azok rendes üzeméhez, mint a gázosító hengernek nevezhető hen­gerébe is vezetjük. A rajzok 1. és 2. ábrája ennek megfele­lően az első, a 3. ábrája pedig az utóbbi megoldásnak megfelelő kiviteli alakot szemlélteti. Az 1. ábra a kipüffögőcsővel ellátott motor oldalnézete, a rajta elrendezett és metszet­ben feltüntetett porlasztóval. A 2. ábra a tápszivattyúval ellátott motor­nak keresztmetszete, a motorfej fúvóká­ján keresztül. A 3. ábra, mint említtetett a másik kivi­teli alak metsziete, amelyben a gáz elő­állítására külön motor nyer alkalmazást és ez kompresszor alkalmazásával arra alkalmas, hogy más motort is gázzal táp­láljon. Az 1. és a 2. ábra több, pl. négyhengeres (1) blokkmotort ábrázol, a (2) szívó és a (3) kipüffögőcísőnek szokásos elrendezésé­vel, az utóbbi azonban, csak a második, harmadik és negyedik hengerből van el­vezetve, úgyhogy csak e hengereknek az égéstermékeit vezetjük el a rendes líton szokásos módon. A motor egyik hengeréneik a találmány szerint különi (4) kipüffögőcsöve van, amely e hengernek égéstermékeit és az e hengerben előállított, valamennyi henger táplálására szánt gázt nem a szabadba, hanem a (2) szívócsőhöz kapcsolt (6) kar­burátor (5) előterébe vezeti. Innen a gá­zok azután a (7) csatornán és a (8) vonó­rúddal beállított (9) szelepen keresztül a (.10) fúvócsőbe kerülnek, ahonnét való ki­áramlásuk a (11) vonóriiddal állítható

Next

/
Thumbnails
Contents