114152. lajstromszámú szabadalom • Tejeskanna

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 1141553. SZÁM. X/f. OSZTÁLY. — L. 6030. ALAPSZÁM. Tejeskanna. Lichtmaun Béla Ibádog'osseg'écl Budapest. A bejelentés napja 1935. évi julius hó 25-ike. A találmány tejeskanna, mely a tej szál­lítására és kimérésére használható. Előnye, hogy ,a kanna tartalmát, szállítás alatt, nem lehel észrevétlenül megdézsmálni, a kimérés ugyané kannából egy csapon át végezhető és így a kanna belseje idegen anyagok behullásától meg van védve, azon­kívül a tej, a kimérés alatt, állandóan ke­verhető és így a kimérésnél egyenletes minőségű tejet adunk. A találmány lényege az, hogy a kanna lezárható fedele, a kanna belsejébe nyúló, kívülről forgatható keverőlapátos tengely­ivel ellátott, fenékrészénél a kannaíalou visszacsapószelepes kknérőcsap, fedőlapján pedig légbeszívószelep van. A csatolt rajzon a találmány példaképen felvett kiviteli alakjában van feltüntetve és pedig az i 1. ábra a tejeskanna elölnézete, részben metszve, a 2. ábra keresztmetszet az 1. ábra A—B vonala mentén, a 3—4. ábrák részletrajzok. , A rajzon (a) jelöli a kannát, (b) a fede­let. A fedél, a kanna szájnyílásába he­lyezve, tetszésszerinti zárókészülékkel rög zíthető. A (b) kannafedél (bl) fenéklapja, célszerűen, a közép tengelyvonal mentén, l át van fúrva és e felett a (c) csapágy­hüvely van megerősítve. A (c) csapágy­hüvelyben a (d) tengely forgathatóan ágya­zott, melynek lefelé nyúló (g) része (f) ké­véről apátokkal ellátott. A (d) tengelynek ( a (c) csapágyhüvelyen felül kiálló részén alátétkarika és e felett átdugott (h) sas­szeg van, míg a tengely felső vége, a (j) íorgalókar felvételére, szögletes. Az (1) csap, az (a) kanna fenékrészénél, a kanna falába van szerelve. A csapnak a kanna belsejébe nyúló (m) teste (n) go­lyósáé lepes házzá kiképezett. E golyós visszacsapószelep megakadályozza azt, hogy a kannába, a csapon át, folyadékot nyomhassunk. A csap (p) kifolyócsövének végére (r) kupak van húzva, melybe elő­zőleg parafabetét és zsírpapír van he­lyezve és amely tetszésszerinti módon, pl. bteperemezéssel rögzített. E kupak a ki­folyó-nyílást zárja el. Az (r) kupak az (1) csap használata előtt eltávolítandó. A kupak felerősítése olymódon történik, hogy azt egyszeri levétel után visszahelyezni már ne lehessen illetve, hogy a vissza­helyezés a kanna ellenőrzésekor észreve­hető legyen. A (b) fedél (bl) fenéklapjának ( (s) fúra­tába a (t) légbeszívószelep (v) csövének alsó vége erősített. A (v) cső felső vége zárt (4. ábra), melybe a levegő csak a (z) furaton torkollik be. A tejet, a (b) fedél eltávolítása után, ismert módon öntjük az (a) kannába. Ez­után a (b) fedelet a kanna szájnyílásába helyezzük úgy, hogy a keverőlapátos ten­gely a kanna belsejében legyen és a fe­delet tetszésszerinti szerkezetű zárószer­kezet bel zárjuk le. Az (1) csap (p) ki­folyócsövének végére (r) zárókupakot hú­zunk és azt ott megfelelően kiképezett szerszámmal rögzítjük. így a kanna szállít­ható vagy raktározható. Tejkimérés előtt az (1) kimerőcsap (p) kifolyócsövének végéről eltávolítjuk az (r) kupakot, azután a (j) forgatókart a (d) tengely kiálló végére helyezve, a keverő­lapátokat forgatjuk. Ezáltal a kannában levő tej összekeverődik. A kiméréshez

Next

/
Thumbnails
Contents