114088. lajstromszámú szabadalom • El nem merülő szappan

MAGYAR Tv 11! Á L YI SZ A [ÍADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114088. SZÁM. Xl/e. OSZTÁLY. — M. 10601. ALAPSZÁM. El nem merülő szappan. Márk Sándor testnevelési főoktató Budapest. A bejelentés napja 1935. évi szeptember hó 6-ika. Minden, szappan — fajsúlya nehezebb lévén a víz fajsúlyánál — használat közr ben számtalanszor elmerül és keresése sok bosszúságot és fáradságot okoz. Folyók ós tók partján való mosásnál a szappan el­merülése a legtöbb esetben anyagi kárral is jár. A szappan elmerülését a következő mó­dokon gátolhatjuk meg: 1. A szappan bel­sejét egy vagy röbb üreggel látjuk ©1. 2. A szappan belsejébe egy, vagy több, vé­konyfalú burát helyezünk el. 3. A szap­pan belsejébe egy, vagy több, a víz faj­súlyánál kisebb fajsúlyú anyagot (pl. pa­rafát) helyezünk ei. Amennyiben a szappan belsejébe egy vékonyfalú burát, vagy egy, a víznél ki­sebb fajsúlyú anyagot helyezünk el, al szappan maradék nélkül, teljesen elhasz­nálható. Szabadalmi igények: 1. El nem merülő szappan, azzal jelle­mezve, hogy a szappan belsejében egy, vagy több üreg van. 2. Az 1. igénypont szerinti szappan vál­tozata, azzal jellemezve, hogy a szap­pan ' belsejében egy, vagy több, vékony-i falu bura van. 3. Az 1—2. igénypont szerinti szappan: változata, azzal jellemezve, hogy a szappan belsejében egy, vagy több, a víz fajsúlyánál kisebb fajsúlyú anyag1 van.

Next

/
Thumbnails
Contents