114071. lajstromszámú szabadalom • Tüzelőanyagszivattyút működtető szerkezet és tüzelőanyagszivattyú

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114071. SZÁM. V/d 12. OSZTÁLY. — M. 10357. ALAPSZÁM. Tüzelőanyagszivattyút működtető szerkezet és tüzelőanyagszivattyú. Migrai Miklós ipariskolás Budapest. A bejelentés napja 1935. évi julius hó 10-ike. A kompresszor nélküli Diesel-motorok­kal kapcsolatban ismeretes, hogy a tü­zelőanyagot 27—35 atm. kompressziós végnyom á>;ú munkahengerbe egy szerke­zet közvetlen porlasztja be. A befecsken­dezéssel dolgozó hőerőgépek tüzelőanyag­szivattyúi, mint ismeretes, többé-kevésbé bütykös tengely vagy kényszerpályás hajtással dolgoznak. Nagy hátrányuk az, hogy a befecskendezési nyomás változó fordulatszámú motoroknál tág határok között ingadozik. Pl. ha egy nagy for­dulatszámú járműmotort veszünk számí­tásba, ahol a fordulatszám-ingadozás nagy, ott a motor legkisebb fordulatszá­mánál a porlasztó nyomás a megkövetelt nyomásnál jóval kisebb lesz, a legnagyobb fordulatszámnál pedig többszörösen felül­múlja; vagyis a fordulatszám közötti in­gadozás a szivattyú porlasztó nyomását befolyásolja. E hátrányok kiküszöbölésére csak oly tüzelőanyagszivattyú képes, amelynél a befecskendezést (dugattyú nyomólöketét) nem kényszerpálya, hanem rúgó végzi. Az alábbiakban ismertetett szerkezet a bütykös; tengelytől vagy kényszerpályás megoldástól eltérő, teljesen újszerű, mely az előbb ismertetett hátrányokat kiküszö­böli és a fenti előnyös megoldáson alap­szik. E megoldás folytán a motor egyes hengereire ható szervek külön-külön is önálló szerkezetek s ha idővel a kopásuk folytán az egyenletes munkafolyamattól eltérnének, ezek egyenként újra, utána ál­líthatók. A szerkezet lényege a menesztőszervet alkotó egy vagy két körmöstárcsa műkö­désén alapszik, amelyek közül az egyik álló, a másik forgó. A forgó körmöstárcsa egy megadott irányba forogva, az- álló körmöstárcsától tengelyirányú elmozdu­lást 'Végez. A forgó körmöstárcsa egy ve­zetőékes tengelyre van erősítve. A vezető­ékes tengely a rugóvezeték tányérja se­gítségével a rugót összenyomja s ez össze­nyomás addig tart, míg a forgó körmös­tárosa legmagasabb pontja az álló kör­'möstárcsa legmagasabb pontján át nem halad. Ezen elmozdulás alatt az álló kör­möstárcsa fúratán át a dugattyú a szívást előidéző rúgó hatására a forgó körmös­tárcsa tengelyével érintkezve ugyanazon értelemben elmozdul, mialatt a szivattyú hengerébe a tüzelőanyag (nyersolaj, gáz­olaj) beáramlik. Miután a forgó körmös­tárcsa legmagasabb pontja az álló kör­möstárcsa legmagasabb pontján áthaladt, az összenyomott rúgó a forgó körmöstár­csát eredeti helyébe löki vissza, a du­gattyú a tüzelőanyagot egy csővezetéken át közvetlen a munkahengerbe porlasztja. A szerkezet és szivattyú működése a következő: A motorral hajtott tengelyre (39) végtelen csavar (31) van felerősítve, amely a csavarkerékkel (30) 1:4-hez se­bességcsökkentő áttételt al'kot. A csavar­kerék egy kengyelre (34) van ékelve, melyben a nyomólöketet végző rúgó (27) van elhelyezve. A rúgó (27), a kengyel (24) és a csavarkerék (30) egy forgórészt alkotnak, melynek tengelyirányú nyomá­sát kúpgörgős csapágy veszi fel (32). A kengyel felső részében elhelyezett vezető­ékes tengelyen (22) a forgó körmöstárcsa (21) van felerősítve, az ugyancsak a felső

Next

/
Thumbnails
Contents