114066. lajstromszámú szabadalom • Üvegezett cementlap üvegcsempe, valamint azokból és hasonlókból előállított falburkolat

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114066. SZÁM. XVII/e. OSZTÁLY. — K. 13024. ALAPSZÁM. Üvegezett cementlap, üvegcsempe, valamint azokból és hasonlókból előállított falburkolat. Dr. Katona Fülöp építészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1935. évi május hó 13-ika. Módosítási elsőbbsége 1935. évi május hó 27-ike. Ha cementlapokból akarunk falburko­latot készíteni, úgy igen célszerű azokat — nedvesség ellen — üvegbevonással meg­védeni. Ez, a találmány szerint, úgy történik, hogy az üveglapot a cementlappal benzin­ben oldott, folyékony gumiréteggel ra­gasztjuk össze. Száradás után a három ré­teg egyetlen egységes lapot fog képezni. Ugyanezt az eredményt elérjük akkor is, ha az üveglap háta be van festve és a gumibevonást a festékrétegen eszközöljük, melyet ez a gumiréteg hermetikusan elzár és minden külső behatás ellen megvéd. A gumiréteg, bizonyos idő múlva, ön­magától vulkanizálódik vagyis felveszi a paragumi minden tulajdonságát, szívós­ságát ós ruganyosságát. Ezt a vulkanizá­lódást siettetni is lehet, ha a folyékony gumihoz az e célra általánosan ismert, vegyi anyagokat keverjük. Igen előnyös az üveg befestéséhez olyan pépet használni, melynek anyaga cement, valamilyen cementfesték és casein, amit vízzel kell a kellő sűrűségre felereszteni. A festékrétegre a gumit csak annak tel­jes megszáradása után hordjuk fel. A gumival bevont, színes üveglapot cementlap nélkül is lehet mint fali csem­pét használni, mely esetben azonban azt nem szabad közvetlenül a. falra ragasz­tani, hanem a fal mellett felállított kü­lön állványra kell alkalmazni, melynek egyik kiviteli alakját a mellékelt rajzon, alaprajzban lehet látni. Ez az állvány az (1) fal mellett felállí­tott (2) idomvas- vagy faállványoszlopból áll, mely az üveglap alátámasztására való. A két egymáshoz csatlakozó (3) üveglap szélei a (2) állványoszlop fölött csatlakoz­nak egymáshoz, még pedig — célszerűen — a (4) alátétlemez közbeiktatása mellett, mely gumiból, parafából, filcből vagy egyszerű kittből is állhat. A két csatlakozó üveglapot kívülről a fémből, fából vagy celuloidból álló (5) ta­karó léc szorítja a (6) csavar segítségével a (2) állványoszlophoz, mely a falhoz van erősítve. A (3) üveglap szólek közötti (7) üres helyet kittel töltjük ki. Önállóan, cementlapok nélkül alkalma­zott üveglapoknál, ha festékrétegük olaj­jal készül, a külön gumivédőréteg el­maradhat. A külön állványon készített falburkolat anyaga nemcsak üveg lehet, hanem celu­loid, bakelit és hasonló más anyag is, me­lyet nemcsak tömören alkalmazhatunk, hanem egészen vékony lapokkal is, mely esetben azokat előbb fatáblákra vagy fa­keretekre kell felerősíteni, a mi úgy tör­ténik, hogy a vékony lapot a fatáblán vagy fakereten áthajtjuk s az áthajtott szegélyt annak hátlapjára felragasztjuk. A fakeret és a celuloid lap között vé­kony falapokból vagy kéregpapírból még külön merevítő réteget lehet alkalmazni, sőt !a celuloidlap színét is befolyásolhat­juk, ha még színes papírlapot is közbe­tolunk. Az állványoszlopokat, celuloid alkalma­zása esetén, célszerűen, fából készítjük, melyhez a fakereteket ragasztani vagy

Next

/
Thumbnails
Contents