114059. lajstromszámú szabadalom • Alváz, illetve forgóalváz, különösen sínautókhoz

MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114059. SZÁM. Y/b. OSZTÁLY. — T. 3446. ALAPSZÁM. Alváz illetve forgóalváz, különösen sinautókhoz. Tatra-Werke Automobil- und Waggonbau A. G. cég' Prag-Smiclio v- ban. A bejelentés napja 1935. évi május hó 8-ika. A találmány alváz, illetve forgóalváz, főleg sínautókhoz és célja az alváz súlyá­nak a csökkentése, továbbá egyidejűen a nem rugózott tömegek lehető csökken­tése is. Minthogy a hajtóegységet, vagyis a mo­tort, az erőátvivőelemekkel stb. a kocsi al­vázában a tengelyek között kell elhelyezni, a hajtóegység hossza határozza meg a ten­gelytávolságot, az alvázkeret hosszát tehát a tartórugók hozzászámított hossza szabta meg úgy, hogy az alvázkeret elől és hátul túlnyúlt a tengelyeken és nagyon nehéz volt. A találmány értelmében az alváz, súlyát úgy csökkentjük lényegesen, hogy az al­vázkeretet lényegileg csak olyan hosszúra készítjük, mint a hajtóegységet és szabad végeikkel a tengelyekre felfekvő támaszok nyúlnak túl az alvázkerelen. A támaszok az alvázkeret homlokfalain csuklósan meg­erősített rudak vagy hasonló elemek. E rudak végeire előnyösen a hordrugók vé­gei is felfekszenek, amelyek középső részü­kön a kerettel csuklósan függnek össze és másik végükkel alkalmas elemre, elő­nyösen a keret csúszófelületére támasz­kodnak. A találmány értelmében minden egyes tengelyvég számára két-két rudat vagy hasonló elemet alkalmazunk egymás fölött. Az egy-egy tengelyt tartó két felső és két alsó rúd merevítők révén függ össze egymással, még pedig célszerűen úgy. hogy az egymással összekötött rudak i és keresztirányú merevítések hajlítással és elforgatással szemben igen ellenállók. Maga a keret hegesztett tartókból áll és a keretbe beakasztott hajtóegység csuk­lós tengely révén viszi át a hajtóerőt a hajtótengelyekre, A keret középső részén függőleges vezetőcsap van és a kocsi súlya a keret két oldalán lévő két görgőre neheze­dik. Afgörgők fémpályája nem közvetlenül hanem gumibetét közbehelyezésével van a kocsiszekrényen megerősítve, hogy az alváz lökései és rázkódtatásai ne hassanak a kocsiszekrényre. Ugyanebből a célból a rudak és tengelyek összeköttetését is a rúdfejekben elhelyezett gumibetétek segít­ségével létesítjük. Minthogy a hordrugók középrészei, vala­mint a rudak is csuklósan függnek össze a kerettel, maguk a rugók lényegileg nem alkotnak rugózatlan tömeget, mint az ed­dig ismert sínjárműveknél, amelyeknél a rugók hosszuk középrészén a tengelyen, voltak megerősítve és végük az alvázkere­len volt beakasztva. A rajz a találmány példaképeni meg­oldási alakját tünteti fel, még pedig az 1. ábra a kocsialváz függőleges hossz­metszete, a 2. ábra az ehhez tartozó felülnézet egy része, végül a 3. ábra a hozzátartozó oldalnézet rész­lete. Az egyes részekből összehegesztett (1) alvázkeretben a (2) égési motor, pl. Diesel­motor és az átvitel módjának megfelelően (3) kapcsolóműtok, áramgerjesztő és elek­írómotor, folyadékkal működő kapcsolómű vagy más közlőmű van ágyazva. Az (1) keret középrészén van a kocsiszekrénnyel összeköttetést létesítő (4) vezetőcsap.

Next

/
Thumbnails
Contents