114042. lajstromszámú szabadalom • Fadoboz

1 "V­MAttYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 114042. SZÁM. XIII/c. (YIII/c.) OSZTÁLY. — F. 7266. ALAPSZÁM. Fadoboz. Farkas Jenő kereskedelmi alkalmazott, Tállya. A bejelentés napja 1934. évi október hó 18-ika. A találmány zsiradékok, pl. lém-máz, cipőpaszta stb. felvételére alkalmas doboz: Fadobozoknak ily célra való alkalmazása már ismeretes. A fadobozok egyik hátrá­nya, hogy a bennük tárolt anyagban fog­lalt zsiradék, főleg melegebb napokon átüt. Ennek meggátlására, a doboz falait, il­letve fenekét és fedőjét, belül, zsírhatlail bevonatréteggel vonjuk be vagy ily anyag­gal átitatjuk. Ilyen anyag pl. az oltott mész és kazein keverékéből álló mész­kazein, amely könnyen szilárduló folyós massza. A mészkazein helyett celonlakk vagy enyv is használható a doboz falainak bevonására vagy átitatására. A fadobozok további hátránya, hogy a bennük tárolt anyagban foglalt zsiradék, különösen a fenék kerülete mentén kelet­kező hézagon, valamint a doboz pereménél kiszivárog és a doboz falain is átüt. Egyes készítmények értékes alkatrészeit a fa magába szívja. Emellett a fedőnek a doboz hengeres palástjából kiszögelő karimája folytán a doboz palástján zárószalag nem ragaszt­ható. E hátrányok kiküszöbölésére a doboz feneke lapjával a palásthoz, szegélyével pedig egy a palást alsó részét körülvevő faabroncshoz van erősítve. így meggátoljuk a zsiradék kiszivárgását a fenékhézagon át. Ez abroncs vastagsága akkora, hogy a fedő palástjának külső átmérője azonos az abroncs külső átmérőjével, míg az ab­roncs magassága úgy van megválasztva, hogy a fedő magasságával együtt pontosan a fedővel zárt dobozmagasságot adják. Ily módon egyrészt az eddiginél tömítettebb zárást kapunk és másrészt lehetővé válik a zárószalagnak a palástra való felragasz­tása. A rajz a találmány tárgyának példa­képem megoldási alakját szemlélteti. Az 1. ábra az eddigelé ismeretes, a 2. ábra az új fadoboz függélyes metszete. (1) a doboz feneke, (2) a palástja. Ez utóbbi nem a fenék szegélyére van ra­gasztva, hanem a fenék lapjára, szegélye pedig egy a doboz alsó részét körülvevő (3) faabroncshoz van ragasztva. Ennek vastagsági méretét úgy választjuk meg, hogy külső átmérője ugyanakkora, mint a (4) fedő palástjának külső átmérője és magassága a (4) doboz palástjával együtt akkora, mint a zárt doboz magassága. A fadoboz belülről zsírhatlan (5) be­vonattal, pl. mészkazeinréteggel van be­vonva. Mészkazeinbevonat helyett más zsír­hatlan bevonat is használható, pl. cellon­lakk és enyv vagy a bevonást átitatással is helyettesíthetjük. Ha megelégszünk kisebb zsírmentesség­gel, akkor csupán a doboz egy részét, pl. palástját vagy fedőjét vonjuk be a zsír­hatlan réteggel. A találmány szerinti doboz előnye az ismert fadobozokkal szemben az, hogy a zsírt át nem engedi, de a zsír ki sem foly­hat a tömített zárás folytán. Végül a pa­lástot körülvevő abroncs a fadoboznak na­gyobb szilárdságot kölcsönöz. Ez lehetővé teszi az eddiginél nagyobb méretű fa­dobozok előállítását. Részleteiben a találmány sokféleképen módosítható.

Next

/
Thumbnails
Contents