114037. lajstromszámú szabadalom • Eljárás emberek élelmezésére vagy állatok takarmányozására való termények és gyümölcsök konzerválására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 114037. SZÁM. IV/e. OSZTÁLY. — Z. 1944. ALAPSZÁM. Eljárás emberek élelmezésére vagy állatok takarmányozására való termények és gyümölcsök konzerválására. Zelenka Pál okleveles gépészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1934. évi szeptember hó 6-ika. A nagy víztartalmú gyümölcsöket és más terményeket ibiepárlással konzervál­ják. Ilyen konzervek például a szilva és barack ízek, narancsíz, paradiesomkon­zerv, besűrített must, stb. Újabban kísér­leteznek kiotrofildus és vitaminokban gaz,­dag állati takarmányoknak besűrítésé­vel is. A gyümölcslé besűrítése forralással (vákuumban) történik. Forralás közben a gyümölcs nedvességtartalmának jelenté­keny részélt elvonják, a visszamaradt, szi­lárd alkotórészekben gazdagabbá vált pé­pet, a konzervet pedig ko 11 zervdobozokba vagy befőttes üvegekbe töltik és 80—110 Celisiús1 fokom sterilizálják. A jó konzervtől megkívánják, hogy ki­adó, tápláló és soká eltartható, vagyis állékony legyen. A kiadó konzerv sok szilárd alkatrészt tartalmaiz. Emiatt lehe­tőleg sűrű konzerveket készítenek. Táp­láló a konzerv, ha megtartja a gyümölcs szilárd alkatrészeinek eredeti tápértékét, ízét és vitaminjait is tartalmazza. Állé­kony, vagyis hosszú ideig, esetleg több évig is raktározható az a konzerv, melyben hatékonyan sterilizálták a gyü­möcslievet, úgyhogy a termény spóráit tö­kéletesen élettelenné, ártalmatlanná, tet­ték. E három követelmény együttes kielé­gítése a konzerválás Achilles sarka,. A gyümölcslé vet tápértékének megőrzése céljából alacsony hőfokon, vákuumban forralva sűrítik be és a magasabb hőfo­kon végbemenő sterilizálás idejét minél rövidebbre veszik. Az új eljárással a gyümölcsök vitamin­jait megtartjuk és spóráit étettelieniné, ár­talmatlanná tesszük. A találmány eljárás konzerv, előállítá­sára és lényege az, hogy a gyümölcslé vitaminjainak megőrzése és a spórák élet­telenné, ártalmatlanná tételére még a konzervdobozok lezárása, és. sterilizálása előtt ultraibolya sugiarakkal sugározunk be, melyeket elektromos úton mestersége­sen állítunk eilő. A találmány szerinti új eljárással úgy állítunk ellő konlz.ervet, hioigy az emberek élelmezésére szánt gyümölcsöt vagy az állatok takarmányozására való terményt besűrítés előtt vagy után, vagy a besűrí­tés tartama alatt, vagy a besűrítés fázisai közben elektromos úton mesterségesen előállított ultraibolya sugiarakkal haté­konyan besugározzuk. A besűrítés előtt, a besűrítés egyes fázisai között és a besűrí­tés alatt több helyen is besugározhatjuk a konzervet ultraibolya sugarakkal, hogy a besugárzással vitamindúsabbá ós steri­iebbé tegyük. Az új eljárásnál a dobo­zokba zárt konzervet az eddiginél rövi­debb ideig kell sterilizálás céljából magas hőfoknak kitennünk, mert a gyümölcslé spóráinak egy részéit már a sterilizálás előtt élettelenné, ártalmatlanná, tettük. Ennek következtében az új eljárásban rövidebb ideig kell a konzervet, a vitami­nokra káros hatású miagas hőfokon sterili­zálnunk mint az eddig alkalmazott eljá­rásoknál. Különféle tárgyaknak ultraibolya su­garakkal való besugározására alkalmas berendezések közismertek és a kereskedő-

Next

/
Thumbnails
Contents