113967. lajstromszámú szabadalom • Eljárás akridinszármazékok előállítására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG szabadalmi leiras 113967. SZÁM IY/LI/2. OSZTÁLY. — F. 7365. ALAPSZÁM. Eljárás akridinszármazékok előállítására. I. G. Farbenindustrie Aktieiigesellschaft cég* Frankfurt a/M. 2. pótszabadalom a 105823. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1935. évi március hó 5-ike. Németországi elsőbbsége 1934. évi március hó 9-ike. A 105823. lajstromszámú törzsszabadal­munkban és 108824. lajstromszámú 1. pót­szabadalmunkban eljárásokat helyezünk oltalom alá aminogyökü'knél lúgosán he­lyettesített 9-aminoakridinek előállítá­sára, melyek a 6-helyzetben egy halogén­atomot vagy alkilgyököt, a 2-helyzetben pedig egy hidrogénatomot, halogénato­mot, alkilgyököt vagy alkoxigyököt tar­talmaznak. Ezek a vegyületek vérparazi­ták ellen kifejtett igen kedvező hatásuk­kal tűnnek ki. E munkakörzet további feldolgozásánál azt találtuk, hogy ugyanilyen gyógy­hatású vegyületekhez jutunk, ha a fent körülírt vegyületek: helyett, magukban véve ismert módszerekkel, aminogyökük­nél lúgosán helyettesített egyéb olyan 9-aminoakridineket állítunk elő, melyek a 6-helyzetben egy halogénatomot vagy alkilgyököt, a 2-helyzetben pedig egy al­kilmerkaptogyököt tartalmaznak. Az lij vegyületek nem csak vérparazi­ták ellen hatékonyak, hanem baktériu­mok ellen is fokozott hatást mutatnak, Sóik vízben lényegesen jobban oldódnak, mint a korábban már ismertetett akridin­vegyületefe sói. A 9-aminoakridinnak az aminogyökné] lúgos maradékot tartalmazó új helyette­sítési termékeihez ugyanolyan módsze­rekkel juthatunk, mint a törzsszabada­lomban és az 1. pótszabadalomban. így pl. azokat a bázisokat, illetve sóikat, ame­lyek legaláb 2 bázikus nitrogénatomot tartalmaznak, melyek közül az egyiknek primernek vagy szekundernek kell len­nie, olyan akridinhelyettesítési termé­kekkel hozhatjuk cserebomlásba, melyek a 9-helyzetben kicserélhető helyettesítőt, a 6-helyzetben pedig halogénatomot vagy alkilgyököt és a 2-helyzetben egy alkil­merkaptogyököt tartalmaznak. A 9-hely­zetben kicserélhető helyettesítők például az éter- és észterszerű gyökök, mint pl. a halogén-, ariloxi-, alkoxi-, merkapto-és helyettesített merkaptogyökök vagy szulíögyökök is. A lúgos maradék beiktatására olyan bázisokat is alkalmazhatunk, melyekben pl. az egyik aminogyököt könnyen leha­sítható maradék, pl. acilmaradék zárja be, amikor is a savanyú maradékot is­mert módon utólag lehasítjuk. A lúgosán helyettesített amin bevezetésénél a 9-hely­zetbe akként is eljárhatunk, hogy a lúgos maradékot több munkamenetben építjük fel, példaképpen úgy, hogy pl. valamely aminoalkoholt vagy amino-helyettesített halogén vegyületet az -ismertetett típusú akridinhelyettesítési termékkel reagálta­tunk és az ily módon keletkező, a 9-ami­nogyöknél egy halogénezett vagy hid­roxilezett maradékot tartalmazó akridin­vegyületeket — szükség esetén a hidroxil­gyök elészteresítése után, pl. halogénhid­rogénsav segítségével — ammóniával, primer vagy szekunder aminokkal, csere­bontás útján, a 9-aminoakridinnak az aminogyöknél lúgos maradékot tartal­mazó megfelelő helyettesítési termékeivé alakítunk át. Ahelyett, hogy olyan akridinokból in­dulnánk ki, melyek a 9-helyzetben kiese-

Next

/
Thumbnails
Contents