113940. lajstromszámú szabadalom • Abszorpciós hűtőkészülék

MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG szabadalmi leiras 113940. SZÁM. XVIII/C. OSZTÁLY. — T. 3311. ALAPSZÁM. Abszorpciós hűtőkészülék. Dr. Turtsányi Béla orvos Budapest. A bejelentés napja 1934. évi október hó 17-ike. A találmány az abszorpciós hűtőkészü­lékek elvén alapuló oly önműködően mű­ködő hűtőkészülékre vonatkozik, amely­nél a hideg raktározható; a készülék a ki­vánt mértékben akkor helyezhető üzembe, illetőleg hűtőhatását akkor és oly mérték­ben vehetjük igénybe, amikor ez szüksé­ges. A találmány szerinti hűtőkészülék cél­szerű kis mérete és egyszerű üzeme foly­tán egyrészt olcsó, úgyhogy beszerzése még kis háztartásoknál sem okoz nagy gondot, másrészt rendkívül egyszerű a kezelése és ezért még szakavatatlan sze­mélyek is veszély nélkül használhatják. A találmányhoz tartozó ábrákon villa­mos üzemű fűtőkészülékeket tűntettem fel példaképen, amelyeknél tehát a hűtő­folyadékot árammal hevített ellenállás-Jutőtest párologtatja el. A találmány kiterjed azonban oly hűtő­iészülékre is, hol a hőforrás tetszőleges hőfejlesztő test, amelynél azonban a hűtő folyadék elpárolgását a találmány sze­rinti villamos szerkezet jelzi. A hűtőkészülék azon ismeretes elven alapul, hogy hő segélyével ammóniát, /agy szénsavat, valamely e hűtőfolyadéko­kat, illetve hűtőközegeket oldó folyadék­ból kiűzhetünk. A kiűzött hűtőközeg egy tartányban folyóssá válik. Ezt a tartányt, a hűtőt, amelyben a folyós 'hűtőközeg van, csappal zárjuk. A csap nyitásakor a hűtő­közeg elpárolog és közben a tartány falá­tól vonja el a párolgási hőt, amivel hűtő hatást fejt ki. A csatolt rajzokon a hűtőkészülék több vázlatosan feltüntetett kiviteli alakja lát­ható. Az 1. ábrán feltüntetett hűtőkészülék az el­járás elvét szemlélteti. A 2. ábra a hűtőkészülék főzője, amelyben a fűtőiest áramát megszakító szerkezet egy további kiviteli alakja látható. A 3. ábrán feltüntetett kivitel önműködő fűtőkészüléket szemléltet. A 4. ábra egy további célszerű kivitelt mutat. Az 5. ábra végül oly fűtőkészülék, amelynél a hőforrás nem villamos fűtőtest, hanem tetszőleges más hőt fejlesztő szerv, de a hidegfejlesztő anyag elpárolgását ez eset­ben is villamos berendezés jelzi. Az 1. ábrán (a) a villamosságot vezető anyagból, pl. fémből készült főző tar­tánya. A tartányon a szigetelő anyagú (b) gyűrű feksz'ik, amely fölött a, szintén fémes anyagú (c) fedő van az (a) tar­tányra légmentesen záró módon, azonban az utóbbitól villamosan szigetelten rög­zítve. Az (a) tartány belsejében, célsze­rűen a fenekén, (f) hevítőtest fekszik a fémes, az (a) tartánnyal villamosan veze­tően összekötött (al) sapkáiban. Az (f) fűtőtesthez tetszőleges áramforrás egyik (gl) vezetékét csatlakoztattuk; az áram­forrás másik (g2) vezetéke a tartány (c) fedeléhez van kötve. A (c) fedélhez csatla­kozó csővezeték az (e) hűtőhöz vezet, amely vízzel töltött (k) hűtőedényben van. A csatlakozó-vezetékbe kézzel működtet­hető (d) csap van beépítve. Az (a) főző a (b) szigetelő gyűrű fölött fekvő (y) szintig folyadékkal van meg­töltve, amely ammónia- vagy szénsavgázt nyelt el. A folyadékban elnyelt ammónia, szénsavgáz vagy más alkalmas hűtőközeg

Next

/
Thumbnails
Contents