113938. lajstromszámú szabadalom • Hajtószíj és eljárás az előállítására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG szabadalmi leiras 113938. SZÁM. V/e/1. OSZTÁLY. — Sch. 5345. ALAPSZÁM. Hajtószíj és eljárás az előállítására. Schön János fonógyári gyárvezető Dunakeszi-Műhelytelep. A bejelentés napja 1935. évi junius hó 27-ike. Olyan gépek hajtásához, melyeiknél ál­landó fordulatszámmal járó hajtótengely­ről a hajtott tengelyt változó fordulat­számmal kell járatni, szíj tárcsákként kú­pos (konuszos) tárcsákat használnak, oly­képen, hogy a hajtótáresa legkisebb átmé­rőjű része a hajtott tárcsa legnagyobb át­mérőjű részével van szemben és így a szíj megfelelő oldalirányú mozgatásával a hajtótengely állandó fordulatszáma mel­lett a hajtott tengely fordulatszáma a szükséglethez képest változtatható. Erre az állandó oldalmozgásra és a szíj­tárcsák kúposságára való tekintettel ed­dig a kónuszszíjakat két különálló réteg­ből készítették, úgy, hogy a keskenyebb futóréteghez szélesebb merevítő réteget erősítettek. A nagy húzó, hajlító és oldal­igénybevétel folytán ezt a két réteget különösen szilárdan kellett egymáshoz rögzíteni, amire a különben szokásos ra­gasztás, vagy ragasztás és varrás nem bi­zonyult elegendőnek. Épen ezért az ilyen kettős kónuszszíjakat a ragasztáson felül vörösrézdróttal össze is varrták. Tekintettel a két szíj pályakülönbségére a két réteget úgy kellett, megválasz­tani, hogy nyviláskülönbségük az igénybe­vétel és a pálya különbségének, valamint a különböző hajlítási igénybevételnek megfeleljen. Ha a két réteg nyúlási különb­sége ettől a mértéktől eltért, már egész kis eltérés esetén a nyúlási különbség a szíj­ban úgy jelentkezett, hogy a szíjnak erő­sebben kinyúlt ríétege gyűrődött, a két szíj­réteg elvált egymástól és a ragasztás ép­úgy, mint a drótvarrás felszakadt. Ennek következtében a szíj rövidesen tönkre­ment. Minthogy a nyúlási különbségeket nem csak a tárcsa kúpjának meredeksége, ha­nem az oldalmozgásnak a kerületi sebes­séghez való viszonya is befolyásolja, eze­ket a kúpos hajtásokat joggal tartották a legkedvezőtlenebb szíjhajtásoknak, ame­lyeknél tisztára véletlen dolga volt, hogy a két réteg nyúlási különbsége az illető hajtás tényleges szükségletének meg­felelt-e. A találmány értelmében az ilyen kúpos tárcsákhoz a szíjat egy darabból készít­jük,. olyképen, hogy a szíj vastagságát a szíj futóifelületén pl. marással vagy kivá­gással annyira keskenyítjük, hogy az alsó és felső szíjrészek szélesség.különbsége a kónusz emelkedésének feleljen meg és így a szíj az oldalmozgást könnyen, a szíj éleinek megsértése nélkül végezze. A találmány előnye, hogy az egy réteg­ből készült szíj mind húzásra, mind hajlí­tásra sokkal nagyobb mértékben terhel­hető, ellentétben a kétrétegű szíjakkal, melyek körülbelül csak 70%-át bírják el az ugyanolyan méretű egyrétű szíjak meg­engedett terhelésének. További előnye a találmány szerinti szíjnak, hogy a hajlító feszültség az egész szíjban együttesen osz­lik meg és a hajlítás mérve szerint a szíj vastagsági középvonalához közelebb vagy távolabb semleges réteg keletkezik, mely­nek hajlító feszültsége az egész feszültség középértéke. Ez a semleges réteg az eddig használatban volt kettős kónuszszíjaknál rendesen a két réteg ragasztási helyére

Next

/
Thumbnails
Contents