113900. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gyakorlatilag száraz trágyaszer előállítására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BTRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 113900. SZÁM. X/h. OSZTÁLY. — Sch. 3193. ALAPSZÁM. Eljárás gyakorlatilag száraz trágyaszer előállítására. Schweitzer Pál oki. gazdatiszt Körmend. A bejelentés napja 1934. évi április hó 21-ike. A műtrágya előnye, hogy száraz és ezért könnyen szállítható és forgalomba­hozható, hátránya azonban, hogy drága, nélkülözi a szerves anyagokat és hogy 5 rendszerint túlfinom por, amely oly gyorsan oldódik, hogy nagyrészt eltűnik a talajban, még mielőtt a növények haj­szálgyökerei megjelennek. Az. istállótrágya előnye az eredetileg 10. dús szerves tartalom, amely lassan szí­vódik fel a talajban, hátránya azonban, hogy rendkívül sok alomszalmát igényel, amely szalma nem tartalmaz említésre­méltó növényi tápanyagot és hogy szállí-15 tása nehézkes. További hátránya, hogy a rendszerint nyilt helyeken gyűjtött trá­gya a levegő, nap, szél, valamint az eső hazamos behatására csakhamar elveszti legértékesebb alkatrészeit és mindjárt er-20 jedésnek indnl és lassú égést szenved. Az istállótrágya a gyakorlatban végered­ményül vizes, nyúlós massza, amely gyűjtőhelye körzetében bomlásával és kilúgozásával megfertőzi a levegőt és a 25 talajt, amellett férgek tenyészhelyévé válik. A találmány oly eljárás, amely e két­féle trágyaszer előnyeit, azok hátrá­nyai nélkül egyesíti. A találmány az is­itállótrágyából gyakorlatilag száraz, 30 vagyis zsákolható és minden további nél­kül forgalombahozható trágyaszert ad, még pedig oly módon, hogy a szilárd és híg állati ürüléket, mindjárt az istálló­ban. egymástól elkülönítjük és — oél-35 szerűen az istálló pincéjében vagy egyéb külön helyen — egymástól elkülönítet­ten gyűjtjük, közben pedig, vagy utóbb, mindkettőt szitált földdel vagy egyéb nedvszívó anyaggal elegyítjük. A ka­pott trágyaszer hasonlóképpen osztható, 40 mint a műtrágya és megvan az előnye is, hogy előállítása igen olcsó. A híg állati ürülék trágyázás szem­pontjából! hasonlíthatalanul értékesebb, minit a szilárd. A mondott elkülönítés, 45 gyűjtés, valamint elegyítés módját adja, hogy maradék!alanu 1 hasznosíthassuk a híg állati ürülék becses alkatrészeit, amelyek eddig túlnyomórészt veszendőbe mentek. A híg ürüléket szitált földdel, 50 turfa- vagy tőzegdarával, fűrészporral vagy egyéb nedvszívó anyaggal töltött vashordóban vagy egyéb tartályban gyüjtjük, ahova az közvetlenül lefolyhat. A töltelék meggátolja az erjedést. Ha a 55 híg ürülék tartályába napraforgóolajat adagolunk, akkor a felszíni olajréteg is ikonzerválólag hat. Az akár avas napra­forgóolaj, amelyből 200—300 literes hor­dóba kb. %—^ liter elegendő, maga is ja- 60 vítja a trágyaszert. A szilárd ürüléket szecskával keverjük, amely meggátolja az erjedést, utóbb pe­dig lég- és fénycsatornác-skákat nyit a ta­lajban. A szilárd ürülékeket szecska- 65 alomban foghatjuk fel, ami pótolhatja a terjedelmes alomszalmát. A szilárd ürüléket a szecskával, minél hamarabb, ugyanúgy elborítjuk és ke­verjük, mint a szitált földdel vagy egyéb 70 nedvszívó anyaggal ós az elegyet, célsze­rűen valamely ejtőcsatornán át, pince­aknában gyüjtjük. A szilárd ürüléket to­vábbá nedvszívó anyagával egyetemben, napraforgóolajjal permetezhetjük, ugyan- 75 oly előnnyel, mint fentebb említettük.

Next

/
Thumbnails
Contents