113818. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vízben oldhatatlan vagy rosszul oldódó vegyületek, különösen gyógyszerek vizes oldatainak előállítására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 113818. SZÁM. IV/h/'a. OSZTÁLY. — S. 15649. ALAPSZÁM. Eljárás vízben oldhatatlan vagy rosszul oldódó vegyületek, különösen gyógyszerek vizes oldatainak előállítására. Szabados Géza vegyészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1934. évi november hó 9-ike. A szerves gyógyszerek legtöbbje, de kü­lönösen a savanyú kém hatásúak vízben vagy egyáltalában nem, vagy pedig csak egészen minimális mértékben oldhatóak. 5 Ezzel szemben elsőrangú fontosságú ezek­nek az oldatoknak elkészítése azért, mert hiszen ezeket a gyógyszereket igen gyak­ran cseppek vagy injekciók alakjában volna kívánatos adagolni. 10 A savjellegű gyógyszereknek vizes ol­datait a legegyszerűbben úgy készíthet­jük el, hogy azokat anorganikus lúgok­ban oldjuk fel. Ezeknek az oldatoknak azonban az a hátránya, hogy injekciók-15 ban alkalmazva, az anorganikus lúgok erős disszociációja következtében erősen lúgos kémhatásuk miatt az injekciók nagyon fájdalmasak. Javított a helyzeten a mono-és diaminok bevezetése, ezeknek nagyré-20 sze azonban erősen ammónia szagú, ami viszont a cseppekben való adagolásnál kel­lemetlen. Ügy találtam, hogy a kívánt cél eléré­sére az eddig ismert eljárásoknál jobban 25 megfelel a trietanolamin (C2 Hr i Ö)3 N al­kalmazása, amely tertiár amin lévén, csak egészen gyengén lúgos kémhatású, tehát a vele készült oldatok injiciálása sokkal kevésbbé fájdalmas, ezzel szemben az ol-80 dódást elősegítő hatásában az eddig hasz­nálatos anyagok mögött semmiben sem marad el. Természetes, hogy az eddig hasz­nálatos lúgos kémhatású és az oldódást elősegítő anyagok (mint pld. dietilamin) mellett használt közönséges oldószerek 35 (mint pld. az alkohol) alkalmazása a trietanolaminnal is erősen elősegíti az ol­dást. Esetleg tehát oldószer gyanánt víz­nek és más oldószereknek, mint pld. al­koholnak á keverékét alkalmazhatjuk. 40 Ugyancsak előnyös bizonyos esetekben az oldásnál az egész keveréket enyhén mele­gíteni. Példák: 1. Példa. 20 g szalicilsav és 23 g triet- 45 anolamin 58 g vízben 20° C-nál könnyen oldódik. 2. Példa. 20 g fenilkinolinkarbonsav és 13 g trietanolamin 68.5 g vízben 20° C-nál könnyen oldódik. 50 3. Példa. 20 g dietilbarbitursav, 38 g trietanolamin 192 g vízben, enyhe melegí­téssel tiszta oldatot ad. A diaethylbarbitur­sav lehűléskor nem csapódik ki. Szabadalmi igény: 55 Eljárás vízben oldhatatlan, vagy rosszul oldódó vegyületek vizes oldatainak elő­állítására azáltal jellemezve, hogy a vízben rosszul oldódó anyagot triaetha­nolamin-nal visszük az oldatba víz, vagy 60 szerves oldószer, vagy mind a kettő jelenlétében, melegítéssel, vagy a nélkül.

Next

/
Thumbnails
Contents