113807. lajstromszámú szabadalom • Többszínű lapburkolat egyszínű egész és fél csempékből

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 113807. SZÁM. XVII/b. OSZTÁLY. — K. 13118. ALAPSZÁM. Többszínű lapburkolat egyszínű egész és fél csempékből. Dr. Katona Fülöp építészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1935. évi augusztus hó 17-ike. Módosítási elsőbbsége 1935. évi augusztus hó 26-ika. Egyszínű, egész és fél csempékből igen szép, többszínű padló- vagy fali burkolatot lehet készíteni, ha a csempéket az aláb­biakban ismertetett alakzatok valamelyike 5 szerint csoportosítjuk. A mellékelt rajz 1—9. ábráin ez alak­zatok alaprajzait láthatjuk, a 10. és 11. áb­rák viszont már egy-egy kész burkolat ki­viteli példáját ugyancsak alaprajzban rnu-10 látják. A legegyszerűbb alakzatot megkapjuk, ha két egész csempét úgy rakunk, széleik mentén, egymás mellé, hogy az így kelet­kezett alakzat két szögletet alkot. E szög-15 letek bármely oldalának legkisebb mé­rete a csempe fél hosszának felel meg. Teljesen hasonló alakzatot kapunk, ha egy egész és egy fél vagy ha két fél csempét rakunk össze (2. és 3. ábra). 20 A 4. és 7. ábrák szerint már három csem­pét rakunk egymás mellé, úgy azonban, hogy a keletkezett alakzat mindig ugyancsak két szögletet mutat fel. A különbség ez egyes alakzatok között csak abban mutat-25 kőzik, hogy a három csempe közül az egész és fél csempének minden variációja szerepel. A 8. és 9. ábrákon megint csak két csempe szerepel, de már olyan összerakás-30 ban, hogy mindig csak egyetlen szöglet keletkezik. Minden alakzatban a csempék egyszí­nűek, ellenben az alakzatok egymás között már többféle színváltozatot mutatnak fel. g5 Egy burkolati mintázatban több alakzat is szerepelhet és az alakzatok közé egye­dül álló csempéket is lehet iktatni. A 10. ábrán kész burkolatot láthatunk kétféle színváltozatban, melyek közül az egyiket vonalkázással jeleztük, míg a má- 40 sik fehér maradt. A mintázathoz részben az 5., részben pedig a 6. ábrák szerinti alakzat van felhasználva. Ugyancsak kész burkolatot láthatunk a 11. ábrán is a 2. ábra szerinti alakzat fel- 45 használása mellett. Hasonló módon lehet alakzatot készí­teni egy egész és egy negyed csempének összerakásával is. A négyzetalakú egész, illetve fél, vala- 59 mint az egynegyed csempéknek e talál­mányban ismertetett rakási módja teljesen újszerű és azt eddig sehol sem vették gyakorlatba. Szabadalmi igények: 55 1. Többszínű lapburkolat, jellemezve ön­magukban véve egyszínű, olyan egész és fél csempékkel, melyek úgy vannak többféle színváltozatú alakzatban le­rakva, hogy minden alakzat két egész 60 vagy két fél, illetve egy egész és egy fél egyszínű csempéből áll, melyek egymással olyan szögletet alkotnak, hogy annak legkisebb oldalhossza egy csempehossz felének felel meg. 65 2. Az előző pontban védett lapburkolat kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy az egy-egy alakzathoz tartozó csempék egyetlen szögletet alkotnak. 3. Az 1. pontban védett lapburkolat más 70

Next

/
Thumbnails
Contents