113802. lajstromszámú szabadalom • Kályha

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 1 13802. SZÁM Il/h. OSZTÁLY. — JS. 12382. ALAPSZÁM. Kályha. Bécsy Ferenc vegyészmérnök Ercsi. A bejelentés napja 1934. évi február hó 5-ike. A találmány szerinti kályha elsősor­ban a hazai barnaszenek tökéletes elége­tését kívánja biztosítani. Mint ismeretes, a töltöafcnás kályhák­t) ban a hazai barnaszenek elégetésekor a tüzelőanyagot felülről lefelé égetjük, amikor az égéskor képződő desztillációs termékek és gázok felső, izzó tüzelő­anyagrétegen áthaladva elégnek s a tü-10 zelés úgyszólván füst és korom nélkül le­hetséges. Ha a tüzelőanyag hamutartalma igen nagy, akkor ez a- tüzelésmód, természe­tesen, csak erős huzatú kémények eseté-15 ben válik be. Ha szakaszos tüzelésssel egyszerre akarnók az egész napi adagot a kály­hába juttatni, a ma szokásos hengeres, vagy négyszögletes kályhák esetében csak 20 igen magas kályhákkal lehetne célt érni. Tökéletes tüzelést és amellett sokáig üzemben levő tüzelő oszlopot érünk el a találmány szerint akként, hogy a kály­hákat felfelé szűkülő aknával képez-25 zük ki. Ha a kályhák hengeres, akkor aknája, melyben az égés lefolyik, csonkakúp­alakú lesz, melynek alapja a csonkakúp nagyobb területű lapja. Ha a kályha pl. négyszöletes, akkor felfelé szűkülő 30 csonkagula lesz az alak, stb- A kályha egyébként a legkülöiniböziőbb rendszerű le­het, tenát meglevő, egyébként kiképezett kályhákat, a találmány szurint, úgy tö­kéletesíthetünk, hogy aknájukat felfelé 35 szűkülő akna gyanánt konstruáljuk. Hengeres akna esetéiben u. i., ha az akna felfelé szűkül, akkor az égés előre­haladtával mindig kapunk új hamumen­tes felületrészt, mely a levegőt átengedi 40 és ekként még magas tüzelőanyagoszlop esetében is biztosítja az égést. A találmány legfejlettebb foganatoisí­tási alakja az, ha a kályha külső felüle­tét, valamint a füstcsölvét is, mely a 45 kályhát a kéménnyel összeköti, bordáza­tokkal látjuk el. A bordázás u. i. na­gyobb felületet ad s így a. hőkisugárzás a fűtéskor nagyobb lesz. Szabadalmi igénypontok: 50 1. Kályha, amit az jellemez, hogy a tü­zelőanyagot befogadó aknája, melyben az égés lefolyik, felfelé szűkül. 2. Az igénypontban védett kályha kivi­teli alakja, amit az jellemez, hogy 55 külső felülete, valamint füstcsöve bor­dás.

Next

/
Thumbnails
Contents