113799. lajstromszámú szabadalom • Eljárás pregnanolon előállítására

MAGIAK KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 113799. SZÁM. IV/h/1. OSZTÁLY. — Sch. 3277. ALAPSZÁÍI. Eljárás pregnanolon előállítására. Schering-Kahlbaum A. G. cég Berlin. A bejelentés napja 1934. évi december hó 22-ike. Németországi elsőbbsége 1933. évi december hó 23-ika. A találmány eljárás pregnaaoion elő­állítására pregnandiolból. Ebből a célból mgy úgy járunk el, hogy a pregnandiolt először részlegesen 5 észiterezzük, amikor túlnyomólag az 1. gyűrűben, levő hidroxilcsoport észtere­ződik el és utána ezt a fél oldalas észtert oxidáljuk monoketonná és végül az ész­tércsoportot olszappanosítjuk. 10 Úgy is ieíljárhatunk, hogy a pregnan­diolt legelőször pregnandionná oxidáljuk és ezt részleges redukcióval, mely ugyan­csak főként az 1. gyűrű keton csoportján támad, visszük á!t pregnanoJonná. Ez 15 utóbbi eljárásból az első fázist, vagyis a pregnandiolnak a pregnandionná valói oxidálását, mái1 Butenandt elvégezte és leírta (Béri eh te d. Deutsoh. Chem. Ges. 63. köt. 662—663. lap), szintúgy, mint a 20 prieignandionTiak koncentrált, sósavval és cinkamalgáminal a melegben való teljes redukcióját pregnanná (idézett folyóirat 64. köt. 2536. lap), ezzel szemben a pregnandionnak pregnanolonná való 25 részleges redukálása első ízben az, igé­nyelt eljárással sikerült. Ezit. a .részlege,-) redukálást nemcsiak katalitosan vagy más módon aktivált hidrogénnel lehet el­végezni, híméin úgy is, hogy a pregnan-30 diont olyan anyagokkal hozzuk össze, melyek képesek arra, hogy hidrogént tesznek szabaddá, a megfelelő oxidációs termékeik képződése közben, mint pl. tet­ralinnal, ciklohexanolliall és hasonlókkal, 35 katalizátorok jelenlétében. A pregnano | Ion közbenső termék, értékes gyógyászati termékek, pl. a férfi csiramirigyhormon előállításának céljaira. 1- Példa: Pregnandiolt piridinben oldunk és 1.2 40 egyenértéksúlynyi mennyiségű eceitsavan­bidriddel elegyítjük. Az, oldatot több na­pon át szobahőfokon állni hagyjuk. Az oldatnak hígított kénsavba való öntésére kristályos pregnandiol-monoacetáit válik 45 ki, ezt petroléterrel vesszük fel, amikor kis mennyiségű nem észter ezett pregnan­diol nem oldódik és visszamarad; a pet­roléteirit el pároljuk és a maradékot alko­holból való kristályosítással tisztítjuk. Az 50 így kapott pregnandiol-monoaceitátot jég­ecetben oldjuk és 1.5 atóm oxigénnek megfelelő mennyiségű krómsawal ele­gyítjük. Az oldatot egy napig szoba­hőmérsékleten állni hagyjuk, majd a jég- 55 ecetet a kristályosodás megkezdődéséig elpároljuk és az oxiketon acetátját víz­hozzáadással kicsapjuk. A nyers acetátot minden további tisztítás nélkül 3%-os alkoholos kálilúggal való főzéssel elszap- 60 panosítjuk, amikor a szabad oxiketont kapjuk. Az, így kapott nyers pregnano­lont, pl. alkoholból való átkristályosítás­sal, még jobban megtisztítjuk. A kiterme­lés pregnandiolra számítva 40—60%. 65 2. Példa: 1 g pregnandiolt Butenandt szerint 40 cm3 90%-os jógecetben oldunk és ugyan­olyan súlymennyiségű krómsavanhidrid­nek 40 cm3 jégecetben való oldatával hi- 70

Next

/
Thumbnails
Contents