113782. lajstromszámú szabadalom • Bútordarab

MAGYAR KIRÁLYI #CM|| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 113782. SZÁM. VIII/C. OSZTÁLY. B. 13008. ALAPSZÁM. Bútordarab. Berényi Mátyás bútorkereskedő és Havay István asztalos Budapest. A bejelentés napja 1935. évi március hó 26-ika. A találmány bútordarab, melynek jel­legzetessége abban van, hogy összerakott asztalkák vannak benne elhelyezve, me­lyeik fiók módjára kihúzhatók és ezután — 5 szétnyitva — külön-külön felállíthatók. A bútordarab maga egyébként sokféle ilehet, így pl. tálialó-szekrény, stb. Az ily szekrény az eddigi tálaló szekrényeket és a külön bútordarabokat képező z sú ra,s z ta 1 k ákat 10 célszerűségben felülmúlja, mert egyrészt, használaton kívüli állapotban, egyetlen darabot képez és így kevesebb helyet fog­lal el, másrészt az asztalkák, az eddig egymásba tolt és ezért különböző méretű 15 zsúrosztalkáktól eltérően, mind egyforma nagyok. A találmány szerinti bútordarab, mint tálaló-szekrény, a mellékelt rajzon, egyik kiviteli alakjában van feltüntetve. Az 20 1. ábra a szekrény elülnézete. A 2. ábra az egyik asztalkát használati helyzetben tünteti fel. A 3. ábra az egyik asztalkának nagyobb léptékű alulnézete, összerakott állapot-25 ban, amikoris a méretviszonyok, jobb szemléltetés céljából, némileg torzítva van­nak. A görgőkön ide-oda tolható (1) szek­rénynek, felül, a (2) ajjtókkal zárható fiil-80 kéi vannak, melyek élelmiszerek, evőeszr közök, stb. elhelyezésére Valók. E fülkék alatt több, a jelen esetben négy összera­kott, fiók módjára kihúzható (4) asztalka van, melyek közül az egyik a 3. ábrában, 35 használati helyzetben látható. Mindegyik asztalkának (3) asztallapját lefelé nyúló (5) párkány veszi körül, me­lyen a (20) sarkokban (3. ábra) a (6 és 7) asztallábak vannak forgathatóan ágyazva, úgy, hogy ezeket, a berajzolt nyilak irá- 40 nyában, az (5) párkány által körülvett üregbe Ilehet forgatni. Ezeket a lábakat, melyek közül úgy a baloldali, mint a jobb­oldali pár (S) keresztrúddal van össze­kötve, a (10 és 11) támasztó karok rögzítik Í5 a feltüntetett helyzetben. Megjegyzendő, hogy a jobboldali lábpár lábai egymáshoz közelebb állnak, mint a baloldalihiak lábai és így az összehajtásnál az előbbeniek az utóbbiak között helyezkednek él. 50 A (11) támasztó kar forgathatóan van a (7) lábhoz szerelve és szabad végén reá merőleges (.12) csap van, miely az asztallap párkányának belső oldalán lévő (14) veze­tékben csúszik, amikor a (7) lábat a nyíl 55 irányában behajtjuk. A (10) támasztó kár ugyanily módon van a hozzátartozó (6) lábhoz erősítve és szabad végén la (9) csa­pot hordja, mely a 2. ábrában feltüntetett helyzetnél az asztallap párkányának (15) 60 kivágásába illeszkedik. Megjegyzendő, hogy a (9) csapot hordó (10) támasztó kar, a;z asztal szétnyitásánál, rugalmassága folytán, kissé kifelé nyomódik és így a (9) csap a (15) kivágás fölé jut. A párkány 65 alsó élén a függélyes csap körüli elfor­gatható (16) forgó retesz van, mjely a 2. ábrán feltüntetett helyzetnél a (9) csap alá nyúlik és ezt az említett kivágásban fogva tartja. A (16) forgó reteszt ebben 70 a helyzetiben a párkány ólén levő (17) toló retesz segélyével rögzítjük, mely a

Next

/
Thumbnails
Contents