113737. lajstromszámú szabadalom • Kötélkerék és eljárás előállítására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 113737. SZÁM. — V/e/l. OSZTÁLY. Kötélkerék és eljárás eló'állítására. Telefongyár részvénytársaság- Budapest. A bejelentés napja 1935. évi február hó 12-ike. Hajlékony csőátviteli elemek, mint sod­ronyok, sodronykötelek, zsinorok, láncok stb. vezetésére való kerekeket eddig vagy öntötték vagy két sajtolt lemezből készí-5 tették s összeszegecselték vagy összehegesz­tették. Az öntött kerekek aránylag drágák és hornyaik nem mindig elég simák és egyen­letesek. A lemezből készült kerekeknél, a 10 vezető felület kopása következtében, a ve­zető perem csakhamar leszakad vagy hibás hegesztés, illetve rossz, gondatlan szege­cselés esetében a két tárcsafél szétválik. A jelen találmányt alkotó kötélkerék az 15 említett hiányokat elkerüli. A találmány szerint a kerék pereme úgy készül, hogy a kerék törzsét képező tárcsát, kerülete mentén bizonyos radiális mélységig be­vágjuk és az ekként keletkezett résnek 20 falait a kívánt mérvben szétfeszítjük. A csiga agya, a csapsurlódás csökkentése cél­jából, sárgarézből készült és a csigának agyfuratába besajtolt. A találmányt alkotó kerék sima futó-25 felületével, tartós peremével és kis csap­surlódásával tűnik ki. A mellékelt rajz a találmány szerinti kereket példaképpen egy foganatosítási alakban tünteti fel. Az 30 1. ábra a csigának oldalnézete. A 2. ábra hosszmetszete. A kerék törzsét az (a) tárcsa alkotja (2. ábra), mely kerülete mentén, a (b) darabig be lesz vágva úgy, hogy a tömör tárcsa ennek a darabnak hosszában a (c) 35 és (d) ágakra oszlik. Ezek az ágak a tár­csa homlokfelületéből kihajlíttatnak úgy hogy a közlőelemek befogadására a csigá­nak hornyát alkotják. Az (e) agy az (a) tárcsának fúratába besajtoltatik, amikor is 40 az (a) tárcsával merev egészet alkot. Szerkezeti és működési határaik között a találmány jellemzői is szabadon változ­tathatók, anélkül, hogy ezzel maga a ta­lálmány is megváltoznék. 45 így a kötélkerék törzsének és agyának anyaga és méretei a mindenkori viszo­nyoknak megfelelően állapíthatók meg. Szabadalmi igények: 1. Kötélkerék, amelyet kerülete mentén 50 saját anyagából kihajlított peremekkel alkotott hornyú törzs és ennek a törzs­nek agyfuratába sajtolt agy jellemez. 2. Eljárás az 1. alatt igényelt kerék elő­állítására, amelyet az jellemez, hogy a 55 kerék törzsét képező tárcsát, kerülete mentén, bizonyos radiális mélységig be­vágunk, a bevágás által keletkezett rés­nek falait a tárcsa homlokfelületeiből, horony képzése céljából, kihajlítjuk, a g0 tárcsában agyfúratot képezünk ki és ebbe a csiga agyát besajtoljuk. 1 rajzlap melléklettel.

Next

/
Thumbnails
Contents