113716. lajstromszámú szabadalom • Női melltartó

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 113710. SZAM. — I/e. OSZTÁLY. Női melltartó. özv. Bóth Józsefné füzőkészítő Budapest. A bejelentés napja 1935. évi április hó 25-ike. A női melltartóknál' általánosan ismert célja, hogy amellett, hogy az emlőket alátámasszák, azok formáit előnyösen javítsák. E célt a különleges szabás és 5 összeállítás útján érhetjük el. A találmány szerinti melltartó lényeges előnyei: a rendkívül egyszerű szalbás, gyors összeállítás, anyagmegtakarítá® és a meglepő rugalmasság, melynek követ-10 k ezt ében a test formáihoz előnyösen idomul. A mellékelt rajz a találmány egy példa­képpemi kiviteli alakját ábrázolja. A mell­tartó lényegében két egyforma, négyzetes 15 alakú „A" részből áll, melyek közül az egyik kiterített állapotában az I. ábrán látható. A szabás aa anyag szálai mentén történik. Az így kiszabott részeket szűkítő hajtásokkal látjuk el, majd az a—c átló 20 mentén egymásra hajtjuk, minek követ­keztében a szűkítő hajtások egymást födve a II. ábrán látható b—e, c—f, g—h és i -k helyzetet foglalják el. Az így elkészí­tett két részt ugyancsak a II. ábrán lát­ható eltolt helyzetben a pontozott helye- 25 ken egymáshoz varrjuk. Az előzőleg szük­séges 'oeszegésekkel ellátott melltartót végül a vállpántokkal ós összekötő pán­tokkal látjuk el, mely utóbbiak a (b) ill. (c) helyeken felvarrt gombokra rágombol- 30 hatók. A találmány szerinti melltartónál az anyag szálai diagonális irányban egy­másra merőleges helyaetbe kerülnek, mi­nek következtében a melltartó mind hosa- 35 STianti, mind haránt irányban nyúlékony és így rugalmas lesz. Szabadalmi igény. Női melltartó, melyet az jellemez, hogy az anyag szálai irányában szabott négy- 40 zetes alakú oly két darabból áll, melyek szűkítő hajtásokkal vannak ellátva, egyik átlójuk mentén kétrét vannak hajivá és az egymásra fektetett sar­kuk van összevarrva. 45 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, TíudapBSt.

Next

/
Thumbnails
Contents