113683. lajstromszámú szabadalom • Cipőtisztítókefe

Megjelent 1936. évi január lió 15-én. MAG TAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 113683. SZÁM. — XX/e. OSZTÁLY. Cipőtisztítókefe, Fischer József kereskedő Budapest. A bejelentés napja 1935. évi májas hó 8-ika. Cipők tisztításához eddig külön kenő- és külön fényesítőkefét használtak. A talál­mány e két kefét egyesíti magában, mi­által a cipőtisztítás sokkal könnyebben 5 végezhető, minthogy az egyesített két kefét jobban lehet kezelni, mintha két kü­lönálló kefét kellene felváltva a kézbe venni. A csatolt rajzon a találmány példaké­pen felvett kiviteli alakjában van feltün­tetve és pedig az 1. ábra a eipőtisztítókefe oldalnézete, a 2. ábra pedig felülnézet. A találmány lényege az, hogy egy fé­nyesítőkefe és egy kenőkele olymódon lo van egyesítve, hogy a két kefe feje köz­vetlenül, vagy közbeiktatott darab útján egymáshoz van erősítve, a sörtók pedig a kefefejekből ellentétes irányban állanak 90 A rajzon (a) jelöli a fényesítőkefe fe­jét, (b) pedig ennek sortéit, (c) a kenő­kefe feje, (d) pedig ennek sortéi. A fénye­sítőkefe (a) fejéhez az (f) fogantyú van erősítve, melynek vége az (a) kefefejtől eláll és erre az elálló részre van a kenő­kefe (c) feje felerősítve. A (b) és (d) sör­tók egymással ellentétes irányban nyúl­nak ki a kefefejekből. Használatkor a kefét az (f) fogantyú­nál fogva kézbevesszük és aszerint, hogy 30 a (d) vagy (b) sörtéket tartjuk lefelé, a kefével kenhetünk, vagy fényesíthetünk. A fogantyúnál fogva a kefe kényelmesen kezelhető, miáltal a sörtét nem szorítjuk össze a kézzel. így a sörterész kevésbbé 35 kopik és a kéz tiszta marad. Szabadalmi igények. 1. Cipőtisztítókefe, azzal jellemzeve, hogy egy fényesítőkefe és egy kenőkefe oly* módon van egyesítve, hogy a két kefe 40 feje közvetlenül, vagy közbeiktatott darab útján egymáshoz van erősítve, a sörték pedig a kefefejekből ellentétes irány oan állanak ki. 2. Az 1. igényben védett cipőtisztítókefe 45 kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a fényesítőkefe fejéhez fogantjai van erősítve, melynek vége a kefefejtől eláll és erre az elálló részre van a kenőkefe feje felerősítve. 50 1 rajzlap melléklettel.

Next

/
Thumbnails
Contents