113618. lajstromszámú szabadalom • Eljárás pótkávé előállítására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 113618. SZÁM. — JV'e. OSZTÁLY. Eljárás pótkávé előállítására. Strofoel Vilmos művezető Moson. A bejelentés napja 1935. évi április hó 15-ike. 6 A találmány szerinti eljárás aránylag igen olcsó, nagy táperejű és jóízű pót­kávé előállítását teszi lehetővé. A talál­mány mindenekelőtt az, hogy morzsolt, tisztított és zúzott kukoricát komlólével és esetleg még más, ízesítő és erősítő vagy tápitallal, pl. borral vagy tejjel ita­tunk és az egészet szárítás után pörköl­jük és megőröljük. A komlóié a természe-10 tes kávécsersav jellegzetes ízét ill. a szer­vezetre való fiziológiai hatását van hi­vatva pótolni. A találmány szerint előállított pótkávé az egészségre ártalmas anyagokat egyál-15 talán nem tartáfenaz, ellenben, mint em­lítettem, nagy táperejű. Nevezetesen a ku­korica tudvalevőleg zsír-, fehérje-, kemé­nyítő- és dextrin-tartalmú, amihez hozzá­járul a találmány szerint a pácoláshoz 20 alkalmazott komlóié, vagyis előnyös, nö­vényi eredetű anyag. A találmány szerint előállított pótkávé nagy olcsóságánál fogva alkalmas arra, hogy a legszegé­nyebb néprétegek, a legszegényebb nép-25 osztályok egészsége® itala legyen, amihez hozzájárul az a továbibi nemzetgazdasági előnye, hogy a belföldön nagy mennyiség­ben, olcsón, közvetlen hozzáférhető ter­ményekből készül. Az alábbiakban a találmány szerinti el­járás célszerű foganatosítani módját rész­letesen ismertetjük: Morzsolt kukoricát portól, kukorica­törmelékektől és kisebb szemektől szitá­lással megszabadítunk, kb. 12 óra hosszat 35 vízben áztatunk és megmosunk. Ezután az anyagot pl. fa- vagy vashengerpárt vagy párokat tartalmazó, magában véve ismeretes hengerjáratban zúzzuk, hogy a felveendő lé jobban hozzáférhessen. A zú- 40 zott anyagot gőzölő üstbe visszük, amely­ben azt komlólével és célszerűen 14—18% szesztartalmú borral (vagy más erősítő, ízesítő vagy táp-itallal, pl. tejjel) leönt­jük. A komlólevet magában véve ismert 45 módon úgy kapjuk, hogy aszalt komlót vízben megfőzünk és a leszűrt tiszta levet használjuk fel. Ha a komlólevet további hozag (bor stb.) nélkül használjuk, úgy annak mennyisége célszerűen a kukorica- 50 mennyiség 10 súlyszázaléka. Ugyanezt a keverési arányt tartjuk meg két hozag (komlóié és bor vagy tej) összanennyisége és a kukorica között és a két hozagot cél­szerűen egymással egyenlő arányban al- 55 kalmazziuk (5% komlóié, 5% bor). A gő­zölő üstöt megtöltése után az anyagot kb. 80 C° hőfokon tartjuk mindaddig, míg a kukorica az egész folyadékot magába nem vette. Ezután az anyagot sodrony- 60 hálókra teregetve megszárítjuk, majd sö­tétbarnára pörköljük és végül, kihűlése után megdaráljuk, mire a termék csoma­golható.

Next

/
Thumbnails
Contents