113605. lajstromszámú szabadalom • Hengeres szorítózárómű szabadon futó agyagokhoz

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 113605. SZÁM. XX/C. OSZTÁLY. Hengeres szorítózárómű szabadon futó agyakhoz. Fichtel & Sachs A. G. cégr Schweiiifurt. A bejelentés napja 1935. évi junius hó 5-ike. Németországi elsőbbsége 1934. évi junius hó 7-ike. A 'találmány berendezés szabadonfutó agyak szorítózárómű hengereinek 'biztosí­tására az agyhüvellyel való érintkezésü­kön kívüli nyugalmi helyzetükben, mikor 5 is a szorítózáróműnél a hengereket vezető gyűrűn viszonylag elforgatható olyan segédgyűrűt alkalmazunk, mely a henge­reken kívülről részben túlnyúlik és azokat a hajtószerv mélyedéseiben fogva tartja. 10 Azoktól az ismert berendezésektől, hol az említett segédgyűrűt a hengereket vezető gyűrűvel rugók kötik össze, melyek hatá­sát a hajtásnál súrlódási gátlással kell legyőzni, a, találmány abban különbözik, 15 hogy a segédgyűrű a hajtószervvel össze van kötve akként, hogy ez utóbbi a segéd­gyűrűt kényszerűen vezérli, még pedig úgy ,hogy a segédgyűrűt azonos forgás­értelemben rrlagávai viszi. Ezzel a segéd-20 gyűrűt a hengereket vezető gyűrűn a hajtószerv forgásértelmétől függően munkahelyzetébe vagy nyugalmi helyze­tébe mozgatjuk. A rajzon a találmány szerinti hengeres 25 zárómű foganatosítási példájának vázláta látható. Az 1. ábra egy szabadon futó fékagy hajtó­szerv ének tengelymetszete. A 2. ábra a hajtószerv és a zárómű kerü-30 letének nézete. A 3. és 4. ábrán az 1. ábra A—B vonala mentén vett metszet látható, még pedig a 3. ábrán a zárómű nyugalmi helyzeté­nek, a 4. ábrán pedig a zárómű munka-35 helyzetének megfelelően. A rajzion látható foganatosítása, példa szerint a/z ismert kivitelű, hengeres szo­rító-zárómű ugyancsak ismert kivitelű szabadon futó fékagy (6) harjtószervének 40 kerületére van szerelve és (7) hengerekből áll, melyek a hajtószerv vájataiban a ke­rület irányában mozgathatók és a hajtó­szerven forgatható, elcsúszás ellen bizto­sított (5) vezetőgyűrű kifelé szűkülő (8) vájataiban vannak ágyazva. A hengerelv 45 ezeken a vájatokion teljesen nem eshetnek ki, azonban a kapc/solá'si helyzetben az agy hüvely belső felületéhez szoríthatók, a]n.ikor is a hajtószerv vájatainak excen­trikus fenékfelületein kifelé tolódtak el 50 (4. ábra). A hengerek zárására vagy kiiktatására való berendezés a hengereket vezető (5) gyűrű kerületén játékkal felfekvő (9) záró- vagy segédgyűrűből áll, melyen a 55 (7) hengerek számára ugyancsak (10) vá­jatok vannak. Ez a (9) segédgyűrű a kerületén előállított (11) pontozó beütések­kel a magán az (5) vezetőgyűrűn létesí­tett (12) kerületi horonyba vagy veze- 60 tékbe nyúl, amivel a segédgyűrűt tengely­irányú elcsúszások ellen biztosítjuk. Al­kalmas helyen, pl. a (9) segédgyürű szé­lén továbbá (13) bevágásokat alkalma­zunk, amelyekbe a (6) hajtószervböl ki- 65 nyúló (14) peckek vagy menesztők nyvil­nak, minek folytán a hengereket vezető (5) gyűrűnek a hajtószervhez képest való elforgatásakor a vezetőgyűrűn levő (8) vájatok a (9) segédgyűrűn levő (10) vája- 70 tokhoz képest szintén elfordulnak és így a (9) segédgyűrű az (5) gyűrűn levő (8) vájatokon, valamint aiz ezekben tartott (7) hengereken vagy görgőkön részben túlnyúlik. 75 A biztosítóberendezés működésmódja a körvetkező: A kerékpár hajtásakor a (9) záró- vagy segédgyűrűt a (6) hajtószerv (14) pieckei vagy menesztői tovaviszik, mialatt a 80

Next

/
Thumbnails
Contents