113586. lajstromszámú szabadalom • Eljárás meleg- vagy hidegvizet készítő vagy tároló berendezések szerelésére

MAGYAR KIEÁIYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 113586. SZÁM. — XXI/'a. OSZTÁLY. Eljárás meleg- vagy hidegvizet készítő vagy tároló berendezések szerelésére. Julius Hess & Co. cég Zürich. A bejelentés napja 1935. évi március hó 8-ika. A találmány eljárás meleg- vagy hideg­vizet készítő vagy tároló berendezések szerelésére. A találmány abban van, hogy a berendezésbe előzetesen készre szigetelt 5 rézcsöveiket építünk be. A találmány szerinti eljárás a beren­dezés építési költségeit lényegesen lecsök­kenti. A helyszínen kézzel végzett csőszi­getelés igen sok időt vtosz igéinybe, költ-10 sóges és meglehetősen rossz hatásfokkal végzett munka — a szigetelőszersizámok nak és anyagoknak az építés helyére való szállítása, a szigetelőmuukások útidéje mindig az építtető költségeire mennek — 15 míg a találmány szerint, gépi munkával szigetelt, szokásos méretű cső veket kész­leten lehiet tartani, amelyeknek beépítési költségei voltaképen ugyanazok, mint a szigeteletkn csövek beépítési költségei. 2o A rézcső alkalmazása — több más előnye mellett — még azzal az előnnyel is jár, hogy a raktárra készített szigeteit csőből — azt körbe hajlítva — tekercset lehet alakítani, ami a raktárontartást és 25 a szállítást nagyban megkönnyíti. A találmány felölel még egy olyan munkaeljárást is, mellyel a célba vett al­kamazási mód szempontjából különösen előnyöis szigietelést lehet létrehozni. 30 Ez a munkaeljárás abban van, hogy a szigetelendő csőfelületre, lazán, textil -fonalakat vagy szalagokat csévélünk és az így kapott bevonaton jól nyúló és víz­áthatlian anyagból, pl. gumiból való bur­kolatot állítunk elő. 35 Lehet a textilbevonat elkészítése előtt a szigetelendő csőfelületet papírral is be­vonni, mely munkaeljárással különösen a nagyobb hőmérsékleti különbségek mel­lett ailkalmaziandó csöveket célszerű szi- 40 getelmi. Szabadalmi igények: 1. Eljárás meleg- vagy hidegvizet készítő viagy tároló 'berendezések szerelésére, azzal jellemezve, hogy előzetesen 45 készre szigetelt rézcsöveket építünk a beirendezésbe. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás foga­natosítási módja, azzal jellemezve, hogy gépszigeteléeű rézcsöveket alkal- 50 mázunk. 3. Az 1. vagy 2. igénypontok szerinti el­járás foganatosítáisi módja, azzal jelle­mezve, hogy oly szigetelést alkalma­zunk, amely lazán a csőre csévélt tex­tilfonalakból vagy szalagokból és erre alkalmazott, jól nyúló ós vízáthatlan anyagból, pl. gumiburkolatból áll. 4. A 3. igénypont szerinti eljárás foga­niatosítáisi módja, azzal jellemezve, hogy a szigetelendő csőfelületiet a textilfonalak vagy szalagok # felvitele előtt papírral vonjuk be. 55 60

Next

/
Thumbnails
Contents