113561. lajstromszámú szabadalom • Kettős működésű számolókészülék gyermekek részére

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 113561. SZÁM. — IX/g. OSZTÁLY. Kettős működésű számolókészülék gyermekek részére. Bank Károly magánhivatalnok Budapest. A bejelentés napja 1932. évi március hó 21-ike. A találmány elősegíti az elemi iskolai tanulóknak a számolás elsajátítását, mert mind a négy alapműveletet gyakorolhat­ják rajta. A készülék nem az eredményt, 5 hanem az. eredmény helyességét jelzi. Előnye a készüléknek, hogy az osztás mű­veleténél külön jelzi a hányados helyes­ségét ós külön a maradék helyességét. Előnyösen alkalmazható vakok tanítá-10 sánál is, ahol megkönnyíti az oktató föladatát, mert a vakoknál ismeretes tü­relem ós tudnivágyás révén a vak tanuló egyedül is gyakorolhat a részére elkészí­tett készülék segítségével. 15 A gyógypedagógiában is alkalmazható, mert köztudomású az, hogy a gyógypeda­gógia a figyelem felkeltésével igyekszik eredményt elérni, márpedig egy gyermek — különösen egy beteg gyermek — figyel-20 mét legkönnyebben úgy tudjuk felkelteni, ha a külső behatással, élénk fény- vagy hangjelzés révén tesszük. A találmány fa-, vagy kartondobozba elhelyezett falapból áll, melyre az 1. ábra 25 szerint a baloldalra felül fúrunk három „R—P—N" lyukat. E lyukakba banán­hüvelyt csavarunk. Ugyancsak a bal­oldalra beverünk pl. 16 sorba 158 szeget oly módon, hogy az első 15 sorba 10—10 80 szeg jut, a 16-ik sorba S. A falap jobb­oldalára az 1. ábrán látható módon 100 lyukat fúrunk, melyekbe banánhüvelyt helyezünk. E lyukak alá 1—100-ig számo­kat írunk. A falapon két ablakot vágunk, 85 melyeket üveggel fedünk be. Az üveg alá a baloldali ablakba „jó", ,a jobboldali ablakba „marad" feliratot helyezünk. Ugyancsak a falapra alul a jobbsarokba 0—1—2—3—4 számozással ellátott, banán-40 hüvellyel fölszerelt lyuk fúrandó. A doboz fenéklapjára a 4. ábrán lát­ható jobboldali felső sarokba egy deszka­darabot erősítünk, amelyre A—B—C—1) —E fémlapokat szegezzük. A bal alsó sa­rokba helyezzük a készüléket tápláló (S) 45 szárazelemet. A 4. ábrán látható (F—G) a két lámpa, melyek a „jó" és „marad" feliratokat vi­lágítják meg. Az 5. ábra a készülék metszete. A bal- 50 oldalon lévő 1—10 számozású szegek az 1. ábrán pontokkal jelzett szegeknek felel­nek meg. A jobboldalon lévő 1—10 jelzésű hüvelyek az 1. ábra banánhüvelyei. (S) a szárazelem, (F—G) a két lámpa. 55 A 6. ábra az 1. ábra alulnézetét tünteti fel. Az itt ugyanazon számokkal jelölt jobb- és baloldali pontok egymással szige­telt huzallal összekötendők. Ugyancsak összeikötendők a 4. ábra (A—B—C—D—E) 60 pontjai a 6. ábra (L—K—G—I—H) pont­jaival. Közös vezetékre kötendő 4. ábra (—) pontjai, míg 4. ábra (S) szárazelem (+) sarka a 6. ábra (R) pontjaihoz, a 4. ábra (F) lámpa (-)-) sarka a 6. ábra 65 (P—M) pontjaihoz, a 4. ábra (G) lámpa (+) sarka pedig a 6. ábra (N) pontjához kötendő. A készülék működése a következő: az 1. ábra bal felső sarkában lévő (R) lyuk- 70 ból hajlékony kábel vezet ki, melynek végén érintkezésre alkalmas végződésű, egyébként szigetelt hüvely van. E hü­vellyel az 1. ábrán feltüntetett szegek egyikét érintve, áramot vezetünk a 6. áb- 75 rán feltüntetett, a szeggel összekötött hü­velybe. Az 1. ábra (P) hüvelyébe egy ká­bellel összekötött banán dugópár egyik dugóját dugjuk. A szabadon lévő banán­dugót az 1. ábra jobboldalán 1—100-ig 80

Next

/
Thumbnails
Contents