113531. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a vér cukortartalmának meghatározására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 113531. SZÁM. — lY/i. (Vll/e.) OSZTÁLY. Eljárás a vér cukortartalmának meghatározására. Dr. Fischmann Jenő orvos Budapest. A bejelentés napja 1935. évi január hó 18-ika. Ismeretes, hogy a vér cukortartalmá­nak meghatározása, különösen a legjobb­nak bizonyult Hagedorn-Jensen-íéle mód­szerrel csak a helyszínen foganatosítható. 5 Eljárást dolgoztam ki a vér szállíthatóvá tételére. Az eljárás kiviteli példája a következő: A vért ampullákba pipettázza bele a be­küldő orvos, mely ampullák a Hagedorn-10 Jensen-fóle fehérjétlenítő folyadékot tar­talmazzák. Ennek összetétele a követ­kező: 5 ccm. 4.5%-os ZnS04 + 1 ccm. norm./ 10 NaOH. A vér bepipettázása után az ampullák nyakát gumidugóval zárja el, 15 majd a gumidugót gumiszaiaggal szo­rítja az ampulla nyakába. (Az ampullák nyaka e célból vastagított üvegből ké­szült). Ezt az eljárást az orvos két am­pullával végzi. Egy harmadik ampulla 20 érintetlenül küldendő be és kontroll sze­repét játssza. A laboratórium a beküldött ampullái? tartalmát egy-egy reagensüvegbe üríti, majd az ampullákat kívülről gondosan letisztítva, azokat összetöri és a reagens- 25 üvegbe ejti. Az ampullák összetörését két egymás­sal szembenálló, csukló segítségével egy­máshoz erősített rugó által egymástól tá­voltartott, szárnyas csavar segítségével 30 egymás felé közelíthető merev fémlemez végzi. Szabadalmi igény: Eljárás a vér cukor tar tailmának megha­tározására, melyet az jellemez, hogy a 35 vizsgálandó vért vastagított nyak­részű ampullákban elhelyezett fehér­jétlenítő folyadékba mérjük bele, az ampullanyakat dugóval lezárjuk, majd a rendeltetés helyén az ampullát ki- 40 ürítjük és ampullatörő csavarprésben való összezúzás után a törmeléket is a reagensüvegbe visszük és a megha­tározást magábanvéve ismert módon végezzük el. 45

Next

/
Thumbnails
Contents