113466. lajstromszámú szabadalom • Süllyesztett fali kapcsoló szigetelt tokban

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEI RAS 113466. SZÁM. Vll/g. OSZTÁLY. Sülyesztett fali kapcsoló szigetelt tokban. Farkas Ödön kereskedő Budapest. A bejelentés napja 1934. évi május hó 25-ike. A sülyesztett fali kapcsolók hátránya a falba előre beszerelt doboz, melyre azért volt szükség, hogy a kapcsoló fel­erősíthető legyen, de maga a felerősítés 5 is nehézkes volt. Az a körülmény pedig, hogy egy sülyeisztett kapcsolónál fali doboz, kapcsolótest, kapcsolótestet fedő lap külön-külön darab és mindenik kü­lön volt szerelendő, megdrágította a kap-10 csolót, a szerelés nehézkessége pedig drá­gította a felszerelést. Végeredményben a sülyesztett kapcsoló drágább volt a falra szerelt kapcsolónál. A találmány szerinti sülyesztett fali 15 kapcsolónál mindé hátrányok kiküszö­böltettek. A kapcsolószerkezet miaga sem­miben sem különbözik a billenő kap­csolók szerkezetétől, csakis a kapcsolótest különleges felépítése ós az ezt fedő tok 20 különleges felszerelési módja az, amelyre a találmány kiterjed. A kapcsolótest a falat fedő külső lappal egy darabból áll és ki's térfogata folytán nagyobb falvésés nélkül a falba felerősíthető. A felerősítés a 25 kapcsolót magába fogadó toknak a falba elhelyezett falemezhez való csavarásává] történik. A kapcsoló a falba szerelt tok­kal együtt összesen két darabból áll, ezért olcsó. A felerősítés egyszerűsége a szere-30 lési munkát csökkenti és így olcsóbbá teszi. E kapcsoló további előnye, hogy szorosan zárt tokban lévén elhelyezve, por­tól védve, élettartama meghosszabbodik. A kapcsoló nyitott hátsó részét az, 1. ábra, zárt tokkal ellátott hátsó néze- 35 tét a 2. ábra tünteti fel. A 3. ábra a kapcsolónak falba szerelt tok­ját mutatja abban a kivitelben, midőn a kapcsolótest a falat fedő lappal egy da 40 rabból áll. A 4. ábra a kapcsolótestet mutatja a 3. ábrával kapcsolatban. Az 5. ábra a falba épített tok oly kivitelét mutatja, amikor a tok és a falat fedő lap 45 egy része egy darabból áll és a kapcsoló­test ebbe, mint betét helyeztetik el. A 6. ábra mutatja a kaposolótestnek ezt a kivitelét, amidőn a kapcsolótest a falat fedőlap egy részével áll egy darabból és 50 ezt a tokba, mint betétet szereljük be két csavarral. A kapcsolótestet fedő tok beerősítése a falba szintén teljesem eltér az eddigi felerősítési módoktól, mert a falba vésett 56 lyukba helyezett tokot annak fenekén látható (I., Ia) nyílásokon keresztül csa­varokkal a falba helyezett falemezhez erősítjük. Mielőtt a kapcsoló tokját a falba beerősítenők, annak (II.) nyílásán 60 keresztül behúzzuk a vezetéket. A behú­zott vezeték végeit a (III.) kábelszorí­tokba erősítjük, ezután a 4., illetve 6. ábra szerinti kapcsolótestekét behelyezzük a tokba és a (IV., IVa) csavarokkal hozzá- 65 erősítjük.

Next

/
Thumbnails
Contents